Aktuāli

17. maijā no plkst. 10.00Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā elektroniski reģistrēties dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā var sākt skolēni, kuri vēlas ...
No 17. maija tiek uzsākta 16-17 gadus vecu jauniešu vakcinācija ar Pfizer-BioNTech vakcīnu Comirnaty. Pieteikties var vietnē manavakcina.lv, pa tālruni ...
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību, kā arī nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un iespējamo ...
Cilvēki, kuri būs saņēmuši pilnu vakcinācijas pret Covid-19 kursu, atgriežoties Latvijā no ārzemēm, varēs neievērot pašizolāciju. Šis ir nākamais solis ...
Jau no pērnā gada marta, kad Covid-19 ietekmē nācās atcelt pasākumu “Amatas novada tūrisma uzņēmēju un mājražotāju tikšanās”, pacietīgi gaidījām ...
Informējot sabiedrību par projekta “Vidzeme iekļauj” norisi un projektā pieejamo atbalstu pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, 2021. gada 13.maijā ...
Mai
1
Ses
Sporta kluba Ašais “Zvārtes ieža” čempionāts 2021
Mai 1 @ 08:00 – Mai 31 @ 09:00

Ikvienam sportot gribētājam (pilnīgi ikvienam!) ir iespēja piedalīties čempionātā, skrienot pasakainā vietā – Zvārtes iezī. Sīkāku informāciju meklē: www.sk-ašais.lv vai zvanot Austrim – 26180160.

Mai
19
Tre
Domes sēde tiešsaistē
Mai 19 @ 15:30 – 16:30

Darba kārtība:

 1. Par grozījumu Amatas novada pašvaldības noteikumos “Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes” apstiprināšanu.
 2. Par papildu finansējuma piešķiršanu Amatas novada Nītaures vidusskolai.
 3. Par papildu finansējuma piešķiršanu Amatas novada Zaubes pamatskolai.
 4. Par Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas saimniecisko un tehnisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu.
 5. Par Amatas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi Amatas novada pašvaldības 22.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 2 “Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”” apstiprināšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 7. Par nekustamā īpašuma “Barnaki 1”, Nītaures pagasts, Amatas novads, kadastra Nr. 42685060043, nodošanu atsavināšanai.
 8. Par nekustamā īpašuma Ezera iela 3, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads, kadastra Nr. 42780070097, nodošanu atsavināšanai.
 9. Par nekustamā īpašuma “Pie Jaunmisaiņiem”, kadastra Nr. 42780080008, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ”Pīlādzīši”, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanu.
 11. Par nekustamā īpašuma “Attīrīšanas iekārta” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 42420050260, Ģikši, Amatas pagasts, Amatas novads detālplānojuma projekta apstiprināšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma “Bērnudārzs Kastanītis” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 42420050239, Ģikši, Amatas pagasts, Amatas novads detālplānojuma projekta apstiprināšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma “Dreimaņi” un “Vairogi” detālplānojuma darba uzdevuma grozījumiem.
 14. Par Skujenes pagasta nekustamā īpašuma „Celmi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42780060175 sadalīšanu.
 15. Par Nītaures pagasta pašvaldības nekustamo īpašumu „Mālpils iela 4” un “Mālpils iela 6” robežu pārkārtošanu, sadalīšanu.
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta nekustamā īpašuma [..] sadalīšanai.
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Drabešu pagasta nekustamā īpašuma [..] sadalīšanai.
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Nītaures pagasta nekustamā īpašuma [..] sadalīšanai.
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Skujenes pagasta nekustamā īpašuma [..] sadalīšanai.
 20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Nītaures pagasta nekustamajā īpašumā [..].
 21. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu.

 

NOTIEK tiešsaistē! Vingrošanas nodarbība Nītaurē
Mai 19 @ 18:00 – 19:30

Sakarā ar valstī noteiktajiem pasākumu ierobežojumiem saistībā ar COVID 19, vingrošanas nodarbības turpmāk notiks trešdienās tiešsaistē plkst. 18:00 – 19:30.

Nodarbību pasniedz fizioterapeite Dace Lūkina.

Lai pieslēgtos nodarbībai, lūdzu seko zemāk norādītajai saitei. Pieslēdzoties lūgums lietot pilnu vārdu, uzvārdu. Nodarbības laikā mikrofonu turēt izslēgtu!

Pievienojieties, izmantojot datoru vai mobilo lietotni Microsoft Teams sapulce.
Lai pievienotos sapulcei, noklikšķiniet uz zemāk norādīto saiti:

Pasākums ir bez maksas.Uz nodarbībām aicināts ikviens interesents!

Visas veselības vingrošanas nodarbības turpināsies no 23. septembra līdz aprīlim 2021, reizi nedēļā.

Nodarbības notiek 23.09., 30.09., 7.10., 14.10., 21.10.,28.10.,4.11.,11.11.,25.11, 2.12., 9.12., 16.12. 2020.,

6.01., 13.01., 20.01., 27.01., 03.02., 10.02., 17.02., 24.02., 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03. 2021., 07.04.,  14.04., 21.04., 28.04.2021., 05.05., 12.05., 19.05. un 26.05.2021.

 

*Pasākums tiek īstenots ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/007) ietvaros. 

Mai
20
Cet
Vingrošanas nodarbība Drabešu Jaunajā pamatskolā Līvos ārā
Mai 20 @ 14:00 – 15:00

Līvos vingrošanas nodarbības turpina notikt ārā. Katrā nodarbībā var piedalīties ne vairāk kā 10 cilvēku. Tādēļ, ja kādam ir interese pievienoties, iepriekš jāpiesakās pie nodarbības vadītājas Zigrīdas Liepiņas, tālr. 26410865.

Visas veselības vingrošanas nodarbības turpināsies no 24.septembra līdz aprīlim 2021, reizi nedēļā ierastajā laikā un vietā.

Aicināts ikviens interesents!Pasākumi apmeklējami bez maksas, tiek īstenoti ESF projekta nr. 9.2.4.2/16/I/007 ietvaros. Uz nodarbībām aicināts ikviens interesents. Plašāka informācija par pasākumiem www.amatasnovads.lv

Mai
26
Tre
NOTIEK tiešsaistē! Vingrošanas nodarbība Nītaurē
Mai 26 @ 18:00 – 19:30

Sakarā ar valstī noteiktajiem pasākumu ierobežojumiem saistībā ar COVID 19, vingrošanas nodarbības turpmāk notiks trešdienās tiešsaistē plkst. 18:00 – 19:30.

Nodarbību pasniedz fizioterapeite Dace Lūkina.

Lai pieslēgtos nodarbībai, lūdzu seko zemāk norādītajai saitei. Pieslēdzoties lūgums lietot pilnu vārdu, uzvārdu. Nodarbības laikā mikrofonu turēt izslēgtu!

Pievienojieties, izmantojot datoru vai mobilo lietotni Microsoft Teams sapulce.
Lai pievienotos sapulcei, noklikšķiniet uz zemāk norādīto saiti:

Pasākums ir bez maksas.Uz nodarbībām aicināts ikviens interesents!

Visas veselības vingrošanas nodarbības turpināsies no 23. septembra līdz aprīlim 2021, reizi nedēļā.

Nodarbības notiek 23.09., 30.09., 7.10., 14.10., 21.10.,28.10.,4.11.,11.11.,25.11, 2.12., 9.12., 16.12. 2020.,

6.01., 13.01., 20.01., 27.01., 03.02., 10.02., 17.02., 24.02., 03.03., 10.03., 17.03., 24.03., 31.03. 2021., 07.04.,  14.04., 21.04., 28.04.2021., 05.05., 12.05., 19.05. un 26.05.2021.

 

*Pasākums tiek īstenots ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/007) ietvaros. 

Mai
27
Cet
Vingrošanas nodarbība Drabešu Jaunajā pamatskolā Līvos ārā
Mai 27 @ 14:00 – 15:00

Līvos vingrošanas nodarbības turpina notikt ārā. Katrā nodarbībā var piedalīties ne vairāk kā 10 cilvēku. Tādēļ, ja kādam ir interese pievienoties, iepriekš jāpiesakās pie nodarbības vadītājas Zigrīdas Liepiņas, tālr. 26410865.

Visas veselības vingrošanas nodarbības turpināsies no 24.septembra līdz aprīlim 2021, reizi nedēļā ierastajā laikā un vietā.

Aicināts ikviens interesents!Pasākumi apmeklējami bez maksas, tiek īstenoti ESF projekta nr. 9.2.4.2/16/I/007 ietvaros. Uz nodarbībām aicināts ikviens interesents. Plašāka informācija par pasākumiem www.amatasnovads.lv

Mai
29
Ses
“Baznīcu nakts” Skujenes ev. lut. baznīcā
Mai 29 @ 12:00

Baznīca būs atvērta no 12:00
18:00 baznīcas zvana skaņas
21:00 lūgšanās
Foto izstāde “Skujenes draudze laiku lokos

“Baznīcu nakts” Zaubes ev. lut. baznīcā
Mai 29 @ 12:00 – 22:00

Baznīca būs atvērta no 12:00 līdz 22:00
Būs iespēja apskatīt vairāk kā 100 gadus vecas bībeles, Sintijas Bīriņas japāņu māla veidotās ziedu kompozīcijas un citas interesantas lietas. Plkst. 21:00 lūgšanās kopā ar citām baznīcām.

 

Mai
30
Sve
A. Kalvāna grāmatas “Dzelmes bruņinieki” atklāšana Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā
Mai 30 @ 13:00
Jūn
14
Pir
“Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām”
Jūn 14 @ 11:00

Šogad apritēs 80 gadi kopš pirmās masu deportācijas, kad 1941. gadā padomju režīms izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstošus Latvijas pilsoņu. Atceroties šo noziegumu, 14. jūnijā vienlaikus visā valstī lasīs izsūtīto iedzīvotāju vārdus.

Atceres pasākums norisināsies vienlaikus visās pašvaldībās, plkst. 11.00 tiks lasīti deportēto vārdi. Amatas novadā atceres pasākums norisināsies Skujenes pagastā pie Skujenes baznīcas, Zaubes pagastā pie Represēto piemiņas akmens , Nītaures pagastā pie Represēto piemiņas akmens , Amatas un Drabešu pagastos  pie Doļu svētakmens (pie M. Vanagas muzeja).

Lasījumi tiks straumēti sabiedrisko mediju portālā LSM.lv un Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā. Būs pieejama digitāla karte, kurā būs ievietoti piemiņas pasākumu videomateriāli, dati un stāsti par izsūtītajiem.

Deportēto piemiņas vietas atklāšana pie Amatas stacijas
Jūn 14 @ 15:00

1949. gada martā no Amatas stacijas uz Sibīriju izveda 1318 Cēsu un Alūksnes apriņķa iedzīvotājus, lai atgādinātu par šo laiku un izvestajiem cilvēkiem, pie Amatas stacijas tiks atklāta piemiņas vieta. Joprojām ikviens tiek aicināts ziedot piemiņas vietas izveidei.

Ziedojumu pārskaitīt:
Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrība:
Reģistrācijas Nr. 40008092338
Ziedojumu konts: Citadeles banka
LV21PARX0016851920001
Ziedojuma mērķis: Piemiņas vietas izveide pie Amatas stacijas 1949.gada 25.martā uz Sibīriju deportētajiem.

Skatīt pilnu pasākumu kalendāru.

 

Pašvaldības ziņas

Pašvaldības darba laika izmaiņas: Piektdien, 7 maijā – no 8:00 līdz 17:00 Sestdien, 8. maijā – no 8:00 līdz 13:00 
Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Tērces”, kadastra Nr. 42960060062, Zaubes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo ...
Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Pie Egļukalna”, kadastra Nr. 42780100017, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar ...
 

Kultūra

23. aprīlī plkst. 10.00 norisināsies LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras zinātniski praktiskā konference AINAVA / PROCESI / TENDENCES. No ...
Balsojumam tiek nodoti konkursa “Vidzemes kultūras programma 2021” iesniegtie projekti. Balsot ir iespējams līdz 25. aprīlim. Kā balsot? Katram balsotājam jāizvērtē un jāatdod ...
Drabešu muižas Amatu mājas rīkotajā konkursā  „Mājsēdes simfonija” iesniegtie darbi ir publicēti biedrības „KasTe” feisbuka lapā un nodoti skatītāju un ...
 

Izglītība

Šogad Latvijas Televīzijas raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks” sezonu pirmo reizi noslēgs 4. klašu skolēni. Līdz šim raidījumā tika aicināti piedalīties ...
Ja esat gatavs(-a) izaicinājumam veidot jaunu izglītības iestādi,  kas darbosies, lai bērni pirmsskolas un skolas laikā apgūtu ne tikai vispārējo ...
 

Lauksaimniecība

Latvijas dabiskie zālāji saglabājušies vien 0.7% valsts teritorijas, tāpēc Latvijas Dabas fonds (LDF) kopš 2017. gada īsteno projektu GrassLIFE: Zālāju ...
Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties Latvijā un lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs ...
 

Uzņēmējdarbība

maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 31. gadadienā Amatas novada pašvaldība sveica astoņus uzņēmējus, kuri snieguši ieguldījumu Amatas novada izaugsmē, esot ...
Jau vairākus gadus Vidzemes plānošanas reģions (VPR) nodrošina atbalstu uzņēmējiem un pētniecības, uzņēmējdarbības organizācijām, ko sniedz inovāciju brokeris. Atbalsta speciālista ...
 

Projekti

Informējot sabiedrību par projekta “Vidzeme iekļauj” norisi un projektā pieejamo atbalstu pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, 2021. gada 13.maijā ...
Informējot ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem par projekta “Vidzeme iekļauj” gaitu, projektā paveikto un gaidāmo 2021. gada 15. ...
 

Sports

Mums prieks izziņot mūsu pasaku valstības segmenta čempionātu. Skaidrs, ka Zvārtes ieža apkārtne ir pasaka! Vieta, kur Ašie mēdz sevi gatavot ...
Šajā pandēmijas laikā ir saņemta priecīga ziņa Zaubes bērniem un jauniešiem. Pateicoties Amatas novada pašvaldības atbalstam esam saņēmuši jaunus florbola ...
 

NĪ privatizācija / noma

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Strazdi”, kadastra Nr. 42780090045, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 2,08 ...
Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Līvānu dārzi”, kadastra Nr. 42680060340, Nītaures pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā ...
 

Tūrisms

Jau no pērnā gada marta, kad Covid-19 ietekmē nācās atcelt pasākumu “Amatas novada tūrisma uzņēmēju un mājražotāju tikšanās”, pacietīgi gaidījām ...
29. martā no plkst. 10.00 tiešsaistē, Zoom platformā notiks konference “Zaļie ceļi Vidzemē – tūrismam un mobilitātei”. Konferenci organizē Latvijas ...
 

Jaunieši

No 24. – 30. maijam, 17 valstīs, kas piedalās Eiropas Savienības “Erasmus+” programmā, tostarp arī Latvijā, tiks atzīmēta “Eiropas Jaunatnes ...
17. maijā no plkst. 10.00Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā elektroniski reģistrēties dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā var sākt skolēni, kuri vēlas ...