PIEŅEMTI SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMA PIEŠĶIRŠANU

Ar noteikumiem var iepazīties šeit: SN_Nr_11_23.10.2019._NIN_atviegl

PIeņemti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.

Ar noteikumiem var iepazīties šeit: saistosie_25.10.2017._Nek_ip_nod
Iesnieguma forma par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu: iesnieguma forma saistosie_25.10.2017._Nek_ip_nod

Saistošie noteikumi

Saistošie_noteikumi_Nr_8_Par braukšanas_maksas atvieglojumiem_22.08.2018.

Saistošie noteikumi_Nr. 2 “Par Amatas novada pašvaldības SOCIĀLAJIEM pabalstiem”

Saistošie noteikumi Nr.2 ”Noteikumi par MATERIĀLĀS PALĪDZĪBAS pabalstiem Amatas novadā’’

 Saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam”

Saistošajie

Novada domes saistošie noteikumi

Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

Saistošo noteikumu Nr. Pieņemšanas datums Nosaukums  Redakcija
Nr. 12 20.11.2019 Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

 

Fails

 

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

Saistošo noteikumu Nr. Pieņemšanas datums

Normatīvi akti un saistošie noteikumi

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā

Saistošo noteikumu Nr. Pieņemšanas datums Nosaukums Redakcija
7 21.10.2021

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā

Saite


Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem

Saistošie noteikumi Nr.4 Grozījumi Amatas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.1 Amatas novada pašvaldības budžets 2013.gadam

Lēmums Saistošo noteikumu Nr.4 apstiprināšana
Saistošie noteikumi Nr.4
1.pielikums Saistošajiem noteikumiem Nr.4
2.pielikums Saistošajiem noteikumiem Nr.4
6.pielikums Saistošajiem noteikumiem Nr.4
7.pielikums Saistošajiem noteikumiem Nr.4

 …

Saistošie noteikumi Nr.1 Amatas novada pašvaldības budžets 2013.gadam

Lēmums par Amatas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam

Saistošie noteikumi Nr.1

1.pielikums Saistošajiem noteikumiem Nr.1

2.pielikums Saistošajiem noteikumiem Nr.1

3.pielikums Saistošajiem noteikumiem Nr.1

4.pielikums Saistošajiem noteikumiem Nr.1

5.pielikums Saistošajiem noteikumiem Nr.1

6.pielikums Saistošajiem noteikumiem Nr.1

7.pielikums Saistošajiem noteikumiem Nr.1