Saistošie noteikumi

Novada domes saistošie noteikumi

Pašvaldības budžets 2014. gadam

Sociālā palīdzība

Tirdzniecība

Publiskie pasākumi

Reklāma

Nekustamais īpašums

Atkritumu apsaimniekošana

Būvnieciba

 …

Pieņemta kārtība par vecāku maksu interešu un profesionālās izglītības programmās Cēsu novadā

Cēsu novada dome apstiprinājusi jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas.

Saistošie noteikumi paredz līdzfinansējuma maksu par deviņiem kalendārajiem mēnešiem gadā profesionāls ievirzes …

Cēsu novadā noteikta jauna skolēnu brīvpusdienu piešķiršanas kārtība

Ceturtdien, 16.jūnijā, Cēsu novada dome apstiprināja jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka brīvpusdienu piešķiršanas kārtību novada izglītības iestāžu audzēkņiem.

Saistošie noteikumi paredz brīvpusdienas visiem Cēsu novada piecus un sešus gadus veciem pirmsskolu audzēkņiem un 1.-6.klašu skolēniem.

Savukārt Cēsu novada 7.-9.klašu skolēniem …

Stājušies spēkā vienoti noteikumi par teritoriju kopšanu novadā

Cēsu novada dome pieņēmusi vienotus noteikumus, kādā Cēsu novada pilsētu un ciemu teritorijās tiek uzturēta tīrība un veikti teritorijas sakopšanas darbi. Noteikumi piemērojami ēkām un īpašumiem blakus esošām publiskām teritorijām. Tāpat arī vienādotas prasības būvju, to fasāžu un citu ārējo konstrukciju uzturēšanai.…

Cēsu novada domes 21.aprīļa sēdē pieņemto lēmumu apskats

Cēsu novada domes 21.aprīļa sēdē pieņemto lēmumu apskats

Ceturtdien, 21.aprīlī notikušajā domes sēdē izskatīti 62 jautājumi, lemts par izglītības pakalpojumu pilnveidošanu, vides uzlabošanas pasākumiem, sabiedrības iniciatīvu atbalstu, saistošo noteikumu izstrādi, kā arī citiem jautājumiem. Šajā rakstā sniedzam informāciju par lēmumiem, …

Atbalsts bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Cēsu novadā dzīvojošiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī audžuģimenēm un aizbildņiem pieejami vairāki atbalsta veidi.

Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam (pēc pilngadības sasniegšanas) ir 218 eiro, bērnam ar invaliditāti

Izsludināts konkurss Cēsu novada kultūras pieminekļu saglabāšanai

Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Cēsu Mantojums” izsludina konkursu Cēsu novada teritorijā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanai. Konkursa mērķis ir atbalstīt un veicināt kultūras pieminekļu saglabāšanu, restaurāciju sabiedrības interesēs un uzlabot Cēsu novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

Pašvaldības līdzfinansējums 2022.gadā