Pašvaldības darbs centralizēts; pakalpojumi nemainīgi pieejami arī reģionos

Realizējot Administratīvi teritoriālo reformu, Cēsu novadā centralizēta virkne pašvaldības pakalpojumu un to pārvaldība, taču to pieejamība novadā – arī apvienību pārvaldēs – saglabājas nemainīga.

Līdz šim centralizētas: Cēsu novada Pašvaldības policija, Cēsu novada Bāriņtiesa, Cēsu novada būvvalde un Cēsu novada …

Saistošajos noteikumos izlīdzināta pakalpojumu kvalitāte un atbalstu lielums

Decembra sākumā pieņemti vairāki domes lēmumi, kas apvienotajā Cēsu novadā vairos iedzīvotāju dzīves kvalitāti, līdzsvaros pakalpojumu pieejamību, kā arī nodrošinās vienlīdzīgu sociālo un izglītības atbalstu ikvienam novada iedzīvotājam.

Cēsu novada dome pieņēma vairākus lēmumus, kas skar izglītības, sociālās, mājokļu, kapsētu …

LLKC Cēsu konsultāciju birojs organizē 56 stundu bezmaksas mācības

“Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana”.

  • Mācību sākums plānots 15. novembrī
  • Mācības notiks tiešsaistē ZOOM platformā
  • Nodarbības plānotas 2-3 reizes nedēļā (vienas nodarbības ilgums 4 akadēmiskās stundas)
  • Plānotais mācību norises periods no 15. novembra līdz 17. decembrim
  • Mācību

LLKC Cēsu konsultāciju birojs organizē 56 stundu bezmaksas mācības “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana”.

  • Mācību sākums plānots 16. martā
  • Tiešsaistē ZOOM platformā (kamēr nav iespējams mācības rīkot klātienē)
  • Mācības notiks 1-2x nedēļā (vienas nodarbības ilgums 4 akadēmiskās stundas)
  • Plānotais mācību norises periods no 16. marta līdz 28. maijam
  • Mācību dalībniekam jābūt iesaistītam lauksaimniecības nozarē

Amatas novada administratīvo pārkāpumu protokolu salīdzinājums

  2018/2019 2019/2020
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli 5 6
Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos (LAPK 51.p. 2.d.) 1
Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu (LAPK 51.2 p. 1.d.)

2020

Grozījumi Amatas novada pašvaldības 22.01.2020. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Amatas novada pašvaldības budžets 2020.gadam” lejupielādēt
Paskaidrojuma raksts par Amatas novada pašvaldības 2020.gada budžetu lejupielādēt
Konsolidētais pamatbudžets 2020.gadam lejupielādēt

Amatas novada pašvaldības 22.01.2019. saistošie noteikumi Nr. 2 “Amatas novada pašvaldības budžets 2020. …

2019

Grozījumi Amatas novada pašvaldības 17.04.2019. saistošajos noteikumos Nr. 4 “Amatas novada pašvaldības budžets 2019. gadam” lejupielādēt

Konsolidētais speciālais budžets 2019. gadam lejupielādēt
Konsolidētais pamatbudžets 2019. gadam lejupielādēt

Paskaidrojuma raksts par Amatas novada pašvaldības 2019.gada budžetu. lejupielādēt
Konsolidētais pamatbudžets 2019.gadam. lejupielādēt