Akcija beigusies. Kā atkritumus apsaimniekot ikdienā?

zaao_cilvekam_logo

Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA ZAAO aprīlī rīkoja lielgabarīta atkritumu nodošanas akciju, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju bez maksas atbrīvoties no šī atkritumu veida. Kopumā tika nodoti 112 m3 mājsaimniecībā radušies lielizmēra atkritumi– skapji, plaukti, matrači, krēsli, paklāji, riepas, nolietota sadzīves …

Sociālais pakalpojums “Aprūpe mājās”

Amatas novada pašvaldības pakalpojuma “Aprūpe mājās” nolikums

Noteikumi par materiālā pabalsta aprūpētāja algošanai apmēru un piešķiršanas kārtību

Saistošie noteikumi Nr 12 “Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sniegtā sociālā pakalpojuma „APRŪPE MĀJĀS” apmaksas kārtību”

skolēnu vasaras prakse Amatas novadā

Noslēgusies pieteikšanās skolēnu vasaras praksei Amatas novadā, ko Amatas novada uzņēmumos un iestādēs organizēs Amatas novada pašvaldība. Amatas novda domes deputāti atbalstījuši ieceri dot iespēju Amatas novadā deklarētajiem skolēniem vecumā no 13 – 18 gadiem, laika posmā no 1.jūnija līdz 25. …

Būvniecība

Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr.  Redakcija Virsraksts Pievienotie dokumenti
2018-04-25 Nr.6, 2.§ Spēkā esošā Grozījumi Amatas novada pašvaldības 2010. gada 20. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu” Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu
2013-09-26 Nr.11, 16.

Paziņojums par Amatas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

ES un ESF

Amatas novada dome informē, ka ar 26.02.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 2.p.) „Par saistošo noteikumu „Amatas novada teritorijas plānojums 2014.-2024.gadam” apstiprināšanu” apstiprināts Amatas novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.6 „Amatas novada teritorijas plānojums 2014.- 2024.gadam”.

Ar Amatas novada …

Atkritumu apsaimniekošana

Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr.  Redakcija Virsraksts Pievienotie dokumenti
2015-05-20 Nr.6 Spēkā esošā Amatas novada saistošie noteikumu Nr.3 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” ar 20.05.2015 groz. Amatas novada saistošie noteikumu Nr.3

Nekustamais īpašums

Apstiprināšanas datums Dokumenta Nr.  Redakcija Virsraksts Pievienotie dokumenti
2016-04-20 Nr.6 § Spēkā esošā Amatas novada pašvaldības 2016. gada 20.aprīļa Nr.2 saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Amatas novada daudzbērnu ģimenēm” Amatas novada pašvaldības 2016. gada 20.aprīļa Nr.2 saistošie noteikumi