Administratīvā nodaļa

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde
tālr.: +371 64127935
fakss: +371 64127942
e-pasts: amata@cesunovads.lv
adrese: Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde,
“Ausmas”, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101

Darba laiks:
Pirmdiena – Ceturtdiena  8.00 – 17.00
(Pusdienu pārtraukums 12:30 – 13:00)
Piektdiena 8.00 – 14.00
Sestdiena – slēgts
Svētdiena – slēgts

Māris Timermanis
Administratīvās nodaļas vadītājs
tālr.: +371 64127939, +371 29266314
e-pasts: maris.timermanis@cesunovads.lv

Pieņemšanas laiks (pārējā laikā iepriekš sazinoties un vienojoties par pieņemšanas laiku):
pirmdiena (plkst. 13:00 -17:00)
trešdiena (plkst. 13:00 -17:00)
ceturtdiena (plkst. 9:00 – 12:00)
_______________________________________________________________

Inga Villa Drozde
Vecākā lietvede
tālr.: +371 28189595
e-pasts: inga.villa@cesunovads.lv
amata@cesunovads.lv
_______________________________________________________________
Dinija Baumane
Lietvede
tālr.: +371 64127935
tālr.: +371 28377456
e-pasts: dinija.baumane@cesunovads.lv
amata@amata.lv

_______________________________________________________________

Iveta Herbsta
Iepirkumu speciāliste
tālr.: +371 25639509
tālr.: +371 64127941
e-pasts: iveta.herbsta@cesunovads.lv

_______________________________________________________________

Dmitrijs Gormaļovs
Datortīklu administrators
tālr.: +371 29213111
e-pasts: dmitrijs.gormalovs@cesunovads.lv

________________________________________________________________

Gints Gārša
Datortīklu administrators
tālr.: +371 29160874
e-pasts: gints.garsa@cesunovads.lv

________________________________________________________________

Ēriks Bauers
Sporta koordinators

tālr.: +371 28602877
e-pasts: eriks.bauers@cesunovads.lv, eriks.bauers@gmail.com

________________________________________________________________

Inese Varekoja
klientu apkalpošanas speciāliste, nodokļu administratore 
tālr.: +371 26390709
tālr: 66954805
e-pasts: amata@pakalpojumucentri.lv
inese.varekoja@cesunovads.lv
mājas lapa: www.latvija.lv/pakalpojumucentri

Pieņemšanas adrese:
Nītaures pagasta pārvalde, “Pagasta ēka”, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV- 4112

Pieņemšanas laiks:
pirmdiena (8:00-12:00; 12:30 – 18:00)
otrdiena, trešdiena, ceturtdiena (8:00-12:00; 12:30 – 17:00)
piektdiena (8:00 – 13:00)

________________________________________________________________

Juris Suseklis
Darba aizsardzības vecākais speciālists
tālr.: +371 64127914, +371 27867353, +371 29230817
e-pasts: juris.suseklis@cesunovads.lv
adrese: Zvārtes iela 6 , Līvi, Cēsu novads, LV-4101

________________________________________________________________

Andris Bitainis
Administratīvās lietvedības inspektors
tālr.: 28675268
e-pasts: andris.bitainis@cesunovads.lv
adrese: Zvārtes iela 6 , Līvi, Cēsu novads, LV-4101