Amatas novada domes deputāti

Elita Eglīte (LZS)
Amatas novada domes priekšsēdētāja
Finanšu komiteja, Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komiteja

tālr.: +371 64129549, +371 26537849
e-pasts: elita.eglite@amatasnovads.lv

_______________________________________________________________________________

Guna Kalniņa Priede (LZP)
Amatas novada domes priekšsēdētājas vietniece
Finanšu komiteja, Izglītības un kultūras jautājumu komiteja, Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komiteja

tālr.: +371 29477997
e-pasts: guna.kp@vidzeme.lv
_______________________________________________________________________________

Andris Jansons (V)
Amatas novada domes deputāts
Finanšu komiteja, Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

tālr.: +371 29592250
e-pasts: anjans3@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Ingrīda Lāce (LZS)
Amatas novada domes deputāte
Finanšu komiteja, Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

tālr.: +371 29445480
e-pasts: ingrida_l@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Jānis Kārkliņš (LZS)
Amatas novada domes deputāts
Finanšu komiteja

tālr.: +371 29212456
e-pasts: jancuks608@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Inese Varekoja (LZS)
Amatas novada domes deputāte
Sociālo jautājumu komiteja, Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komiteja

tālr.: +371 26547561
e-pasts: donnai@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Sarmīte Sviderska (V)
Amatas novada domes deputāte
Sociālo jautājumu komiteja, Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

tālr.: +371 26595545
e-pasts: sarmitesviderska@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Modris Veitners (LZS)
Amatas novada domes deputāts
Sociālo jautājumu komiteja, Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komiteja

tālr.: +371 28657259
e-pasts: modris.veitners@amatasnovads.lv
_______________________________________________________________________________

Solvita Krastiņa (LZS)
Amatas novada domes deputāte
Sociālo jautājumu komiteja, Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

tālr.: +371 29466367
e-pasts: solvita61@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Olita Elmere (VP)
Amatas novada domes deputāte
Finanšu komiteja, Sociālo jautājumu komiteja

tālr.: +371 29158762
e-pasts: olitaelmer@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Āris Kazerovskis (LZS)
Amatas novada domes deputāts
Finanšu komiteja, Sociālo jautājumu komiteja, Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komiteja

tālr.: +371 29132081
e-pasts: ariskazerovskis@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Pēteris Grugulis (VP)
Amatas novada domes deputāts
Sociālo jautājumu komiteja, Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komiteja

tālr.: +371 28673
e-pasts: zeme1002@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Valdis Lācis (VP)
Amatas novada domes deputāts
Finanšu komiteja, Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

tālr.: +371 29474087
e-pasts: zaubevaldis@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Pēteris Ontužāns (V)
Amatas novada domes deputāts
Finanšu komiteja

tālr.: +371 26534925
e-pasts: peterisontuzans@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Arnis Lemešonoks (LZS)
Amatas novada domes deputāts
Finanšu komiteja, Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komiteja,  Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

tālr.: +371 29118172
e-pasts: arnislem@inbox.lv