Amatas novada pašvaldības publiskais pārskats (2016)

20 – ANP_PP_2016_ar_fonu