Amatas pagasta pārvalde

AMATAS PAGASTA PĀRVALDE
tālr.:+371 64164291 fakss:+371 64129388 ; +371 26672083
Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pag., Cēsu nov., LV-4141
Darba laiks:
Pirmdien 8.00-18.00
Otrdien 8.00-17.00
Trešdien 8.00-17.00
Ceturtdien 8.00-17.00
Piektdien 8.00-16.00

Līga Jauniete
Pārvaldes vadītāja
tālr.:+371 64164291; +371 26672083
e-pasts: liga.jauniete@cesunovads.lv
____________________________________________________________

Taiga Krūmiņa
Kultūras pasākumu organizators
tālr.: +371 28624831
e-pasts: taiga.krumina@cesunovads.lv

____________________________________________________________
Dace Lāce
Ģikšu bibliotēkas bibliotekāre

tālr.: +371 64119020; +371 29139327
e-pasts:giksu.biblioteka@cesunovads.lv
____________________________________________________________
Ilva Pūpola
Sociālā darbiniece

tālr.: +371 64129385; +371 28322670
e-pasts:ilvapupola@inbox.lv
____________________________________________________________
Ligita Špaca
Ģikšu Dienas aprūpes centra vadītāja, ārsta palīgs
tālr.: +371 64129373;

Pieņemšanas adrese:
Cēsu novads, Amatas pagasts, Ģikši, Egļu iela 1, LV-4141
Pieņemšanas laiks:

pirmdiena, trešdiena (plkst. 13:00 – 16:00)
 piektdiena (plkst. 12:30 – 14:00)