Apmeklējamie pasākumi

Turpmāk informācija par katru pasākumu meklējama Amatas novada pašvaldības mājas lapas www.amatasnovads.lv pasākumu kalendārā. Afišas uz atsevišķiem pasākumiem tiek izvietotas pagastu pārvaldēs.

Pasākumi Jūnijā

Pasākumi Maijā

Pasākumi Aprīlī

Pasākumi Martā

Pasākumi februāra mēnesī

Pasākumi janvāra mēnesī

* Pasākums 13.12.2017. plkst. 17:00 “Kā pārvarēt stresu ar fiziskiem vingrojumiem” no Zaubes kultūras nama tiek pārcelts uz Zaubes pamatskolu.