Apmeklējamie pasākumi

Pasākumi Janvāra mēnesī

* Pasākums 13.12.2017. plkst. 17:00 “Kā pārvarēt stresu ar fiziskiem vingrojumiem” no Zaubes kultūras nama tiek pārcelts uz Zaubes pamatskolu.