Informācijas sagatavošana publicēšanai

 

Lai avīzi padarītu pieejamāku ikvienam novada iedzīvotājam, sākot ar š.g. martu avīzi būs iespējams saņemt arī savā pastkastītē, tādēļ lūdzam visus, kuri vēlētos izmantot šo pakalpojumu, sūtīt pieteikumu ar pilnu adresi uz e-pastu amatasavize@and.lv.

Kā katru mēnesi, aicinām novada iedzīvotājus palīdzēt veidot avīzes saturu, iesūtot rakstus un ieteikumus avīzes uzlabošanai. Rakstus, pateicības u.c. informāciju marta numuram lūdzu iesūtīt līdz katra mēneša 10. datumam uz e-pastu amatasavize@and.lv.

Informāciju sūtiet uz e-pastu amatasavize@and.lv. Sūtot informāciju, lūdzu ievērot tehniskos parametrus:

  • tekstus sagatavot kā Word dokumentu (dokumentā NEIEVIETOT fotoattēlus, logo) un pievienot e-pastā. tekstā norādiet arī autora vārdu, uzvārdu;
  • tekstiem lūgums nepārsniegt atļauto zīmju skaitu – 1500 zīmes bez atstarpēm;
  • publikācijāi nepieciešamos logo, fotoattēlus lūdzu saglabāt JPG formātā un pievienot e-pastā. Lūgums izvērtēt attēlu kvalitāti un pievienot TIKAI kvalitatīvus attēlus. Fotogrāfijām norādiet autora vārdu, uzvārdu;
  • pasākumu afišām, apsveikumiem un sludinājumiem, kurus mākslinieciski noformējiet paši, lūgums pielāgot to publicēšanai, vēlams bez fona vai ar gaišu fonu;

Lai mums kopā izdodas padarīt “Amatas avīzi” arvien interesantāku!

Indra Paseka
tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību speciāliste
Amatas novada pašvaldība