Kā saņemt avīzi

Amatas novada informatīvais izdevums “Amatas avīze” ar AS “Latvijas Pasts” starpniecību tiek nogādāta ikviena Amatas novada iedzīvotāja pastkastītē.

Ja Jūs nesaņemat izdevumu savā pastkastītē, lūgums mūs par to informēt sūtot adresi, kur vēlaties saņemt avīzi, uz e-pastu amatasavize@amatasnovads.lv.

Izdevumu iespējams saņemt arī:

Amatas novada pašvaldībā
“Ausmas”, Drabešu pag., Amatas novads, LV-4101.

Līvos
Līvu bibliotēkā

Ģikšos
Amatas pagasta pārvaldē

Skujenē
Skujenes pagasta pārvaldē

Nītaurē
Nītaures pagasta pārvaldē

Zaubē
Zaubes pagasta pārvaldē