Baltā galdauta svētki (4.05.2016.)

Latvijas simtgadi gaidot šogad valstī tika iniciēta jauna tradīcija – svinēt  4.maiju, LR neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu, sanākot pie balta galdauta klāta galda.

Amatas novadā pašvaldība uzsāka šo tradīciju ar balti klātiem galdiem Ģikšos, Līvos, Nītaurē, Zaubē, Skujenē un Ieriķos un seno balto galdautu izstādēm katrā vietā.  No paaudzes paaudzē saglabātos baltos galdautus kopā ar atmiņu stāstiem uz izstādēm  nesa vietējie iedzīvotāji.  Pa visiem pagastiem kopā izstādēs  ir izstādīti vairāk kā 300 galdauti, sedziņas, celiņi un dvieļi darināti dažādās tehnikās un materiālos, daži pat simts gadu veci.

Galdauts šajā izstādē ir simbols kā saikne starp paaudzēm , kas stāsta mūsu senču likteņstāstus, stāsta par  ikdienas sadzīvi, modes tendencēm un  rokdarbnieču prasmēm. Tie ir galdauti, ap kuriem pulcējušās ģimenes, saimes, novadu un rajonu ļaudis. Tie ir dzimtu galdauti, kas rūpīgi glabāti un pārmantoti, tie ir galdauti, kas dāvināti bērniem kāzu dienā,  galdauti, kas izceļojuši Sibīrijas āres un atgriezušies Latvijā, galdauti, kas darināti īpašiem gadījumiem un katrs lietoti konkrētos pasākumos un godos.  Te ir gan visdažādākajās tehnikās izšūti galdauti, austi, tamborēti un pat kāds adīts galdauts. Balto galdautu izstādes apskatāmas līdz 4.jūnijam.   Katrā pagastā bija rokdarbnieces, kuras ir apņēmības pilnas un  jau sākušas  par godu Latvijas simtgadei  darināt  jaunos baltos galdautus.

Paralēli galdautu izstādēm katrā vietā par svētku noskaņu rūpējās mākslinieki. Ieriķos un Ģikšos – mūziķis Aivars Lapšāns, Līvos – Amatas novada Amatu mājas koklētāju ansamblis, Zaubē – māsas Legzdiņas, Nītaurē viesus priecēja dzejas uzvedums “Vecmamma man atstāja Latviju” un Skujenē bērnu teātra “Mēs” uzvedums “Skaitāmpanti pagalmā”.

“Balto galdautu svētki”, izstādes un intervijas ar galdautu īpašniekiem  tika iemūžinātas video materiālā, tas tiks nosūtīts “Latviajai100” birojam un veidos nelielu daļiņu no Latvijas kultūrvēstures krājuma.  Filma būs pieejam ari internetā.

Pie balti klātajiem galdiem un kliņģera iedzīvotāji dalījās atmiņu stāstos, runāja par novada vajadzībām un ko  visi kopā un katrs atsevišķi varētu izdarīt savas sabiedriskās dzīves telpas uzlabošanai līdz Latvijas simtgadei, jo rūpējoties par savu privāto īpašumu der atcerēties, ka mēs esam daļa no Latvijas valsts un katrs arī savas valsts veidotājs. Ar šo ideju padomā veidojām arī konkursu jauniešiem, kur Minecraft datorprogrammā jaunieši varēja veidot un iesniegt savas idejas apkārtnes uzlabošanai.  Tika iesniegti 23 darbi.  Par dalību katrs dalībnieks saņēma “Latvijai100” magnētu ar uzrakstu “Es esmu Latvija”.  Jauniešu darbi bija apskatāmi visās baltā galdautu izstāžu vietās, par tiem varēja balsot gan uz vietas, gan internetā. Vislabāk novērtētie darbi saņemts pārsteiguma balvas.

Diskusijās un jauniešu konkursā  iegūtās idejas tiks apkopotas, lai reālākās to tām kopīgiem spēkiem tiktu ieviestas dzīvē kā dāvana pašiem sev Latvijas simtgadi gaidot, jo mēs esam Latvija.

Informāciju sagatavoja:
Eva Staltmane
tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Latvijas 100-gades pasākumu koordinatore