Bibliotēkas

Ieriķu bibliotēka
E-pasts: sarmite.steine@cesunovads.lv
Adrese: Lielā ielā 30, Ieriķi, Cēsu novads, LV-4139
Bibliotekāre: Sarmīte Šteine

Darba laiks:
Pirmdiena 10.00 – 18.00
Otrdiena 09.00 – 17.00
Trešdiena 09.00 – 17.00
Ceturtdiena 09.00 – 17.00
Piektdiena 9.00 – 14.00

______________________________________________________

Līvu bibliotēka
tālr.: 64100848
e-pasts: lidija.rutkovska@cesunovads.lv
Adrese: Zvārtas iela – 6, Līvu ciemats, Drabešu pagasts, LV-4101
Bibliotekāre: Lidija Rutkovska

Darba laiks:
Pirmdienās   9.00 – 18.00
Otrdienās     9.00 – 18.00
Trešdienās   9.00 – 18.00
Ceturtdienās 9.00 – 18.00
Piektdienās   8.00 – 14.00
Pusdienu pārtraukums 12.30 – 13.00
______________________________________________________

Skujenes pagasta bibliotēka
tālr.: 64107405
e-pasts: skujenes.biblioteka@cesunovads.lv
Adrese: “Gaismas” Skujenes pagasts, Cēsu novads, LV-4143
Bibliotekāre: Ieva Palkavniece

Darba laiks:
Pirmdiena  8.00 – 17.00
Otrdiena    8.00 – 17.00
Trešdiena    SĒRMŪKŠOS  8.00 – 16.00
Ceturtdiena   8.00 – 17.00
Piektdiena     8.00 – 14.00
Pusdienu pārtraukums 12.30 – 13.00
______________________________________________________

Nītaures pagasta bibliotēka
tālr.: 64164290  mob.26767947
e-pasts: maira.prikule@cesunovads.lv
Adrese: Cēsu novads, Nītaures pagasts, „Pagasta ēka”, LV-4112
Bibliotēkāre: Maira Prikule

Darba laiks:
Otrdiena    9.00 – 17.00
Trešdiena    9.00-17.00
Ceturtdiena   9.00 – 17.00
Piektdiena     9.00 – 14.00
Sestdiena    9.00-14.00 (bez pusdienu pārtraukuma)
Pusdienu pārtraukums 13.30 – 14.00
______________________________________________________

Zaubes pagasta bibliotēka
tālr.: 64129918
e-pasts: tamara.mikelsone@cesunovads.lv
Adrese: „Bērzaines”, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Bibliotēkāre: Tamāra Miķelsone

Darba laiks:
Pirmdiena 10.00 – 19.00
Otrdiena 10.00 – 18.00
Trešdiena  metodiskā diena
Ceturtdiena 10.00 – 18.00
Piektdiena  slēgts
Sestdiena 9.00 – 17.00
______________________________________________________

Ģikšu bibliotēka
tālr.: 64119020, 29139327
e-pasts: dace.lace@cesunovads.lv
Adrese: Egļu iela 1, Ģikši, Cēsu novads, LV-4141
Bibliotekāre: Dace Lāce

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 18.00
Trešdiena 8.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 17.00
Pusdienlaiks šajās dienās 12.00 – 13.00
Piektdiena 8.00 – 13.00