Biedrība „ Skujenes kultūrvides attīstība”

Biedrības „ Skujenes kultūrvides attīstība”  mērķi:
– Kvalitatīva un daudzveidīga kultūrvides attīstība Amatas novada Skujenes pagastā
– Iespēju radīšana daudzpusīgai interešu pilnveidošanai Amatas novada  Skujenes pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem
– Celt lauku iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, pašiniciatīvu un līdzdalību kultūras dzīvē
– Veicināt Amatas novada Skujenes pagasta iedzīvotāju mūžizglītības iespējas tuvāk dzīvesvietai
– Pagasta kultūrmantojuma saglabāšana un informācijas pieejamības nodrošināšana jebkuram interesentam

Biedrība „ Skujenes kultūrvides attīstība”  atrodas :

„ Gaismas” , Skujenes pagasts, Amatas novads, LV4143
Reģ. Nr. 40008205807
reģistrēta  2013. gada 25. februārī

Biedrība „ Skujenes kultūrvides attīstība”  pārstāv Skujenes pagasta  kultūras darbinieki, interešu grupu  vadītāji un pārstāvji, šobrīd biedrībā iesaistījušies 35 biedri.

Projekti:

Ir realizēts projekts „ Veselā miesā – vesels gars” – iegādāts vingrošanas inventārs, notikušas vingrošanas nodarbības un četras lekcijas par veselīga dzīves veida nozīmi.

Šobrīd tiek realizēts projekts „ Skujenes raksti audumā”  – kurš veicinās aušanas tradīciju izzināšanu un  prasmju pilnveidošanu.