„Nītaureņi” saka paldies „Skrien Nītaurē” dalībniekiem un atbalstītājiem!

Paldies visiem, kas atsaucās aicinājumam piedalīties 1. septembra skrējienā “Skrien Nītaurē”, kurā katrs ar iemaksāto dalības maksu piedalījās Nītaures vidusskolas sporta inventāra modernizācijā.

Paldies visiem bērnu skrējienu dalībniekiem, paldies viņu vecākiem par kopā būšanu! Paldies visiem “Tautas skrējiena” dalībniekiem par lielo cīņas sparu un vēlmi kopā svinēt svētkus un uzvaras!

 

“Skrien Nītaurē” organizēja Jauniešu organizācija “Nītaureņi” – Mārtiņš Šteins, Inese Skrapce, Dina Ivanova, Valts Dilendorfs, Inese Pētersone, Liene Andrēviča!

 

Paldies skrējiena Lieldraugiem: Latvijas dzelzceļam, Maxima Latvija, Aldarim, Amatas novada pašvaldībai un personīgi Elitai Eglītei, Skaistuma darbnīcai “LAMMBE” un personīgi Larisai Šteinei.

 

Paldies skrējiena  atbalstītājiem: Kafejnīcai „Runčuks” un Margitai Mazkalniņai,  zemnieku saimniecība „Plumpaiņi” un Ilonai Andrēvičai, Nītaures vidusskolai, Nītaures kultūras namam, Nītaures pagasta pārvaldei.

Paldies par sadarbību sacensību organizēšanā Valsts ceļu policijas Cēsu nodaļai, Ceļu satiksmes drošības direkcijai.

Paldies par mūzikas nodrošināšanu sacensību laikā Matīsam Grāvītim.

Paldies Janīnai Kalteniecei, kas bija gatava palīdzēt ikvienam, kam būtu gadījusies kāda sāpe vai trauma! Par laimi, mūsu skrējiena dalībniekiem nekādas problēmas nenotika.

 

Milzīgs paldies brīvprātīgajiem, kas palīdzēja sagatavot sacensības un darbojās sacensību dienā: Antai Paulai, Dacei Eipurei, Dzidrai Medvedjevai, Lindai Janbergai, Indrai Ivanovskai, Gaidim Janbergam, Pēterim Grigulim, Atim Vildiņam, Larisai Šteinei, Ludmilai Jakovļevai, Mariannai Rozītei, Vizbulītei Blīgznai un Sandai Oboznajai.

Paldies visiem, kas atsaucās palīdzēt sacensību dienā.

 

Galerija no skrējiena „Skrien Nītaurē” pieejama šeit: http://dra.lv/gIT7Zy

 

Uz tikšanos turpmāk!

Jūsu “Nītaureņi”

info@nitaureni.lv / 26590545 / @Nitaureni / draugiem.lv/nitaureni

Share