MARTĀ GAUJAS NP POPULARIZĒ VĀCIJĀ, KRIEVIJĀ UN ZVIEDRIJĀ

Martā Gaujas nacionālā parka (turpmāk tekstā Gaujas NP) tūrisma piedāvājums ar jauno Gaujas NP tūrisma zīmolu „Enter Gauja” tiks popularizēts nozīmīgākajās Vācijas, Krievijas un Zviedrijas tūrisma izstādēs.

Gan Vācijas, gan Krievijas tirgus ir Gaujas NP mārketinga stratēģijā noteiktie mērķa tirgi. Tūristu skaits no šīm izcelsmes valstīm kopējā Gaujas NP teritorijā ieņem pirmās divas pozīcijas. Pēdējo gadu laikā Krievijas tūristu īpatsvars ir kļuvis dominējošs, savukārt Vācijas tūristu skaits ir atkāpies uz otro vietu. Savukārt Zviedrijas tirgus, ņemot vērā kā ērto gaisa, tā prāmju satiksmi, ir ļoti stratēģisks kā brīvdienu piedāvājuma, tā arī aktīvās atpūtas noieta ziņā.

Gaujas NP vēsturiski ir viens no Latvijas atpazīstamākajiem un piedāvājuma ziņā bagātākajiem galamērķiem, tomēr lai piesaistītu lielāku ārzemju tūristu īpatsvaru visa gada garumā un īpaši Gaujas NP 40.jubilejas gadā, pašvaldības kopā ar tūrisma uzņēmējiem vienojušās par kopīgu stratēģiju konkurētspējas palielināšanai.

Jau iepriekš ziņots, ka 2012. gada 7. februārī vienojoties Siguldas, Cēsu, Valmieras, Līgatnes, Pārgaujas un Amatas pašvaldībām un Dabas aizsardzības pārvaldei, parakstīta vienošanās par sadarbību tūrisma veicināšanai Gaujas NP teritorijā. Šogad šim pašvaldību lokam pievienojušās Krimuldas, Kocēnu un Priekuļu pašvaldības, stiprinot vienoto pozīciju kopējai stratēģijai kāpināt eksporta apjomu. Kā norādīts 2012. gadā apstiprinātajā „Gaujas NP tūrisma klastera attīstības stratēģijā” plānots panākt, ka Gaujas NP ir konkurētspējīgākais tūrisma galamērķis Latvijā ārpus galvaspilsētas ar kvalitatīvu un specializētu tūrismu precīzi segmentētā ārvalstu un vietējā tirgū visa gada garumā, kas orientēts uz pieprasītu atpūtu un aktivitātēm dabā un vēsturiskā kultūrvidē.

Piedalīšanās tūrisma izstādēs un gadatirgos tiek organizēta sadarbībā ar LIAA un Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare