Aktuālie projektu konkursi

latvijas vides aizsardzības fonds logo

Izsludināti projektu konkursi valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā “Atbildīgs dzīvesveids” fnansējuma saņemšanai 2014. gadā

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija saskaņā ar tā padomes 2014. gada 26. maija sēdes nr .8 2.1. § lēmumu izsludina projektu konkursus vadlīnijā “Atbildīgs dzīvesveids” fnansējuma saņemšanai 2014. gadā.
Projektu konkursu mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuros tiek veicināta sabiedrības vides izglītba un audzināšana. Projektu pieteikumus var iesniegt šādu aktivitāšu īstenošanai:

1.  Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (kopējais pieejamais finansējums EUR 56 000, maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam EUR 7 000).
Vadlīnijas “ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS” aktivitātes „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti” konkursa nolikums 2014.gadam
Pielikumi:
Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei -„Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti”
Nr.2. –  Projekta tāme
Nr.3. – Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti”

2.  Publisku sabiedrības vides izglītošanas pasākumu organizēšana (kopējais pieejamais finansējums EUR 30 000, maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam EUR 6 000).
Vadlīnijas “ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS” aktivitātes „Publisku sabiedrības vides izglītošanas pasākumu organizēšana” konkursa nolikums 2014.gadam
Pielikumi:
Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei -„Publisku sabiedrības vides izglītošanas pasākumu organizēšana”
Nr.2. –  Projekta tāme
Nr.3. – Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Publisku sabiedrības vides izglītošanas pasākumu organizēšana”

3.  Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu organizēšana (kopējais pieejamais finansējums EUR 20 000, maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam EUR 3 000).
Vadlīnijas “ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS” aktivitātes „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu organizēšana” konkursa nolikums 2014.gadam
Pielikumi:
Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei -„Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu organizēšana”
Nr.2. –  Projekta tāme
Nr.3. – Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu organizēšana”

4.  Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi
(kopējais pieejamais finansējums EUR 20 000, maksimālais pieejamais finansējums vienam projektam EUR 3 000).
Vadlīnijas “ATBILDĪGS DZĪVESVEIDS” aktivitātes „Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi” konkursa nolikums 2014.gadam
Pielikumi:
Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa aktivitātei -„Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi”
Nr.2. –  Projekta tāme
Nr.3. – Vērtēšanas kritēriji aktivitātei „Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi”
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2014. gada 4. jūlijam.

Plašāka informācija

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare