Eko inovāciju attīstībai ir nepieciešami ilgtermiņa atbalsta instrumenti

Projekta “Atbalsts eko inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos” (SUPER) mērķis ir attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas, tāpēc 9. februārī, tika organizēta darba grupas sanāksme. Tās mērķis bija veicināt dialogu un diskusijas starp inovāciju un uzņēmējdarbības atbalsta politikas veidotājiem, diskusijās iesaistot arī publisko un privāto sektoru.

Sanāksmes ievadā SUPER projekta vadītāja Laima Engere iepazīstināja ar projekta būtību un plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī aicināja darba grupas dalībniekus sniegt priekšlikumus, kas varētu būt labākās prakses Latvijā eko-inovāciju jomā. Tāpat dalībnieki iesaistījās, sniedzot rekomendācijas, ko vajadzētu īpaši skatīt pētot kopējo situāciju nozarē, un ko iekļauteko-inovāciju attīstības un internacionalizācijas veicināšanas rīcības plānā

Lai veicinātu izpratni par eko-inovāciju attīstību un internacionalizāciju, darba grupas dalībniekus ar sava uzņēmuma attīstības ceļu iepazīstināja SIA “GAHA” pārstāvis Jānis Duks. Uzņēmums nodarbojas ar bioloģiskās lauksaimniecības vajadzībām atbilstoša mēslojuma – humusa tehnoloģiskā procesa izstrādi un ražošanu. Diskusijas laikā tika secināts, ka eko-inovatīviem uzņēmumiem būtu nepieciešams izstrādāt tādus atbalsta instrumentus, kas ļauj attīstīt produktu arī ilgākā laika posmā –  vairāku gadu garumā. Tas īpaši ir nepieciešams inovācijām lauksaimniecībā, jo bieži vien, lai vērtētu rezultātus, nepieciešams ilgāks laiks tieši augu augšanas ātruma īpatnību dēļ.

,,Inovācijas SIA “GAHA” rodas, sadarbojoties uzņēmējiem, zinātniekiem un attiecīgo nozaru pētniecības institūcijām,” tā savu prezentāciju noslēdza  J.Duks.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare