Bērnu un jauniešu žūrija 2016

Jau kopš 2009.gada Latvijā norisinās lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu jauniešu žūrija”  aktivitātes. Tās laikā bērni , jaunieši un vecāki  bibliotēkās lasa ieteiktās grāmatas un piedalās to novērtēšanā. Amatas novada Ģikšu bibliotēka šajā programmā piedalās jau vairākus gadus, bet Ieriķu bibliotēka 2006.gadā piedalījās pirmo reizi. Jau no rudens bērni aizrautīgi lasīja ,mainījās ar grāmatiņām. Janvārī bērni kopā ar bibliotekārēm  aizpildīja anketas un novērtēja izlasītās grāmatas. Ieriķu bibliotēkā  visvērtīgāko  grāmatiņu titulu  saņēma Ineses Zanderes grāmatiņa “Lupatiņu rīts”  un  Māras Cielēnas ‘’ Bērzu ballīte’’. Ieriķu un Ģikšu bibliotēku Bērnu žūrijas  noslēguma pasākumā  Amatas pamatskolā sākumskolas un pirmsskolas grupas  bērni kopā  noskatījās  Skujenes bērnu teātra studijas “Mēs” krāsaino  izrādi  par koka  vīriņa  Buratīno piedzīvojumiem.  Tad mazie lasītāji saņēma Pateicības rakstus un nelielas dāvaniņas  par piedalīšanos .  3.marta pēcpusdienā  Bērnu žūrijas lasītāji pulcējās  Ieriķu bibliotēkā. Bērni  aizrautīgi  piedalījās  viktorīnā par izlasītajām grāmatām, noskatījās filmiņu par  Ineses Zanderes grāmatas Lupatiņu varoņu  piedzīvojumiem. Pēc tam kopā ar skolotāju Violu veidoja paši savus Lupatiņu  tēlus – Cimdiņu, Zeķīti ,Lakatiņu un Spilventiņu.   Noslēgumā spēlēja spēles , cienājās ar kliņģeri ,un visi dalībnieki solīja gaidīt rudenī jaunās Bērnu žūrijas 2017 grāmatas.

Ieriķu bibliotekāre Ilze Eglīte

[FinalTilesGallery id=’6′]

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare