Amatas novada jaunieši Itālijā debatēs par Eiropas nākotni

Amatas novada pašvaldība ir iesaistījusies ,,Eiropa pilsoņiem” programmas  projektā ,,Tīrās monētas . Veicinot likumību labākai Eiropas nākotnei” (Ref N. : 582192-CITIZ-1-2016-2-IT-CITIZ-TT) . Projekta mērķis ir veicināt  jauniešu vidū izpratni par Eiropas Savienības vērtībām,  demokrātijas un pilsoniskās līdzdalības lomu kopīgas Eiropas  veidošanā.   18.-22. martā Itālijas pilsētā Kasalborgone pulcēsies jaunieši, politiķi, skolotāji no Latvijas, Itālijas, Maltas, Rumānijas un Serbijas , lai debatētu par Eiropas attīstībai vitāliem jautājumiem un  tās nākotni, kas balstīta uz tiesiskumu, likumību un vienlīdzīgām iespējām ikvienam.  Amatas novada  pašvaldību projektā pārstāvēs domes deputāts Arnis Lemešonoks, Amatas pamatskolas un Nītaures vidusskolas skolēni un pedagogi.  Pasākuma noslēgumā ar projekta vadošo partneri Kasalborgone tiks parakstīta  vienošanās  par turpmāko sadarbību.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare