Amatas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” nevalstiskajām organizācijām

Kā ikkatru gadu arī šogad Amatas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu, kura ietvaros nevalstiskās organizācijas (NVO) var saņemt pašvaldības atbalstu dažādu aktivitāšu veikšanai.

Izvērtējot iepriekšējo gadu  aktivitātes par šī konkursa norisi un saņemtās atskaites, pašvaldība ir guvusi pārliecību, ka šāds konkurss ir nepieciešams arī turpmāk, un daudzām organizācijām šī ir iespēja ne tikai īstenot aktivitātes, bet arī praktiski mācīties projektu īstenošanu.

Projekta mērķis: veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Amatas novadā.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2017.gada 3.aprīļa līdz 18.aprīlim.

Atgādinām būtiskas lietas, kas jāatceras gatavojot projektu pieteikumu šim konkursam:

  • pašvaldības atbalsts ir 90% apmērā no kopējām projekta izmaksām, iesniedzējam ir jānodrošina līdzfinansējums 10% apmērā;
  • projektus var iesniegt nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi  un reliģiskās organizācijas);
  • Projektā pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt lielāks par EUR 500,00.

Projekta informācija būs pieejama Amatas novada pašvaldības  mājas lapā www.amatasnovads.lv

Sīkāka informācija: zvanot pa tālruni 29152186 vai rakstot uz e-pastu lelde.burdaja@amatasnovads.lv,

Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” nolikums

Pieteikuma veidlapa

Budžeta veidlapa

Vērtēšanas kritēriji

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare