Amatas novada jaunieši gūst starptautisku pieredzi Itālijā


Amatas un Vecpiebalgas novada pašvaldības ir iesaistījušās ,,Eiropa pilsoņiem” programmas  projektā ,,Tīrās monētas . Veicinot likumību labākai Eiropas nākotnei” (Ref N. : 582192-CITIZ-1-2016-2-IT-CITIZ-TT). 18.-22. martā Itālijas pilsētā Kasalborgone, Bruzasko un Lauriano  tikās  jaunieši, politiķi, skolotāji no Latvijas, Itālijas, Maltas, Rumānijas un Serbijas , lai debatētu par Eiropas attīstībai vitāliem jautājumiem un  tās nākotni, kas balstīta uz tiesiskumu, likumību un vienlīdzīgām iespējām ikvienam.  Amatas novada  pašvaldību projektā pārstāvēja domes deputāts Arnis Lemešonoks, Amatas pamatskolas un Nītaures vidusskolas skolēni un pedagogi.  Grupā bija iekļauti arī  sadarbības novadu ( Priekuļu, Līgatnes, Raunas, Pārgaujas) jaunieši un skolotāji.   Projekta konferencē jaunieši un skolotāji iepazīstināja ar savu valstu pieredzi , jauniešu iesaisti  pašvaldības attīstības procesos un nevalstiskajās organizācijās, runāja  par  toleranci, iespējām brīvi paust savu viedokli, debatēja , kas ir  diskriminācija un kā to novērst.  Itālijā tāpat kā Latvijā ļoti svarīga ir valsts vēsture un ar to saistītās atmiņas. Viena no pasākuma dienām  – 21. marts  Itālijai ir īpaši svarīga. Tā ir  Antidiskriminācijas un mafijas upuru atceres diena. Viscaur mazajos ciematos un pilsētās notika skolu un ģimeņu kopīgi pasākumi, gājieni un manifestācijas, kas  informēja jaunatni un visu sabiedrību par mafijas nodarījumiem un upuriem. Atcerei ir izveidoti muzeji, stendi, informatīvie materiāli vēstījumam par šo bēdīgi slaveno pieredzi Itālijā. Brauciena programmu kuplināja arī skolu apmeklējumi, radošās laboratorijas skolēniem, vēsturisko objektu apskate Pjemontes reģionā, starpkultūru  vakars, kurā  Latvijas jaunieši  izpildīja tautas dziesmas un iesaistījās rumāņu, itāļu un serbu  tautas dejās.  Pasākuma noslēgumā A.Lemešonoks un Vecpiebalgas novada vadītāja Ella Frīdvalde-Andersone  parakstīja  vienošanos  par turpmāko sadarbību ar Itālijas Kasalborgones, Bruzasko, Lauriano  un  pārējo projekta partnervalstu pašvaldībām.

Projektu ,,Tīrās monētas . Veicinot likumību labākai Eiropas nākotnei”  līdzfinansē  Eiropas Savienības ,,Eiropa pilsoņiem” programma. Projekta mērķis ir veicināt  jauniešu vidū izpratni par Eiropas Savienības vērtībām, toleranci pret citām kultūrām, demokrātijas un pilsoniskās līdzdalības lomu kopīgas Eiropas  veidošanā.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare