OLIMPIĀŽU UZVARĒTĀJU GODINĀŠANAS PASĀKUMS

AICINĀM TIKTIES

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas

novadu vadītājus, pedagogus un skolēnus

  1. aprīlī plkst. 14.00

Priekuļu kultūras namā

Sveiksim Amatas novada izglītības iestāžu  audzēkņus, kuri ieguvuši godalgotas vietas starpnovadu mācību olimpiādēs šajā mācību gadā. Teiksim paldies skolotājiem, kuri veiksmīgi darbojošies kopā ar saviem skolēniem.

Sirsnīgi pateicības vārdi arī olimpiāžu uzvarētāju vecākiem.

Saraksts – skatīt šeit.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare