Skolēni aicināti pieteikties vasaras praksei, kā arī darba devēji pieteikt prakšu vietas

Arī 2017. gada vasarā Amatas novada pašvaldība, turpinot iesākto tradīciju, piedāvā Amatas novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem skolēniem, vecumā no 13 – 18 gadiem, piedalīties vasaras prakses pasākumos.

Vasaras prakses pasākumi tiks organizēti vasaras brīvlaikā – jūnijā, jūlijā un augustā. Skolēni tiks iesaistīti novada teritorijas labiekārtošanas darbos, veicot savām spējām un vecumam atbilstīgus palīgdarbus pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, saņemot par to atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām. Katrs skolēns noteiktu zināšanu un prasmju apguvē strādās ne vairāk kā 4 stundas dienā 20 stundas nedēļā, un ne vairāk kā divas nedēļas  vienas vasaras laikā.

Tā būs iespēja skolēniem praktiski sagatavoties konkurētspējai darba tirgū, apgūt tam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. Skolēnu vasaras prakses uzdevumi – sniegt skolēniem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu, pienākumiem un atbildību, perspektīvu, kā arī profesionāļu uzraudzībā iespēju gūt pirmo praktisko pieredzi un lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku.

SKOLĒNU PIETEIKŠANĀS praksei notiks no 2017. gada 1. aprīļa līdz 12. maijam, aizpildot pieteikuma anketu un kopā ar ārsta izziņu (par veselības stāvokļa atbilstību vasaras prakses veikšanai) iesniedzot to Amatas novada pašvaldībā vai novada izglītības iestādē. Pieteikuma anketa un noteikumi par ,,Kārtību, kādā organizējama skolēnu prakse vasarā Amatas novadā” pieejami Amatas novada pašvaldības mājas lapā www.amatasnovads.lv, kā arī pagastu pārvaldēs un novada izglītības iestādēs.

Pašvaldības izveidotā komisija līdz 25. maijam, pieteikumu iesniegšanas secībā, noteiks skolēnu vasaras prakses vietu, par to individuāli informējot katru prakses dalībnieku.

Iepriekšējos gadus pieredze bijusi pozitīva, pašvaldība saņēmusi pateicības vārdus gan no uzņēmējiem, gan skolēniem, gan vecākiem par šāda pasākuma organizēšanas lietderību, tādēļ šovasar praksē nodrošināta iespēja piedalīties vairāk skolēniem.

ARĪ POTENCIĀLIE DARBA DEVĒJI līdz 29. aprīlim aicināti iesniegt pašvaldībā rakstisku iesniegumu, sniedzot informāciju, cik skolēniem nodrošinās darba vietas jūnija, jūlija un augusta mēnešos. Iesniegumu iespējams nosūtīt elektroniski pa e-pastu amatasdome@and.lv vai personīgi Amatas novada pašvaldībā.

Priecāsimies sadarboties, lai Amatas novads kļūtu par izcilu vietu dzīvošanai, strādāšanai un uzņēmējdarbības attīstīšanai!

Pieteikšanas anketa.

Kārtība, kādā organizējama skolēnu prakse vasarā.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare