Aicinām Amatas novada uzņēmējus pieteikt prakšu vietas!

Arī 2017. gada vasarā Amatas novada pašvaldība, turpinot iesākto tradīciju, piedāvā Amatas novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem skolēniem, vecumā no 13 – 18 gadiem, piedalīties vasaras prakses pasākumos.

Vasaras prakses pasākumi tiks organizēti vasaras brīvlaikā – jūnijā, jūlijā un augustā. Skolēni tiks iesaistīti novada teritorijas labiekārtošanas darbos, veicot savām spējām un vecumam atbilstīgus palīgdarbus pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, saņemot par to atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām. Katrs skolēns noteiktu zināšanu un prasmju apguvē strādās ne vairāk kā 4 stundas dienā 20 stundas nedēļā, un ne vairāk kā divas nedēļas  vienas vasaras laikā.

Tā būs iespēja skolēniem praktiski sagatavoties konkurētspējai darba tirgū, apgūt tam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas. Skolēnu vasaras prakses uzdevumi – sniegt skolēniem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu, pienākumiem un atbildību, perspektīvu, kā arī profesionāļu uzraudzībā iespēju gūt pirmo praktisko pieredzi un lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku.

Iepriekšējos gadus pieredze bijusi pozitīva, pašvaldība saņēmusi pateicības vārdus gan no uzņēmējiem, gan skolēniem, gan vecākiem par šāda pasākuma organizēšanas lietderību, tādēļ šovasar praksē nodrošināta iespēja piedalīties vairāk skolēniem.

POTENCIĀLIE DARBA DEVĒJI līdz 12. jūnijam aicināti iesniegt pašvaldībā rakstisku iesniegumu, sniedzot informāciju, cik skolēniem nodrošinās darba vietas jūnija, jūlija un augusta mēnešos. Iesniegumu iespējams nosūtīt elektroniski pa e-pastu amatasdome@and.lv vai personīgi Amatas novada pašvaldībā.

Priecāsimies sadarboties, lai Amatas novads kļūtu par izcilu vietu dzīvošanai, strādāšanai un uzņēmējdarbības attīstīšanai!

Kārtība, kādā organizējama skolēnu prakse vasarā.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare