Nevalstisko organizāciju projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”, II kārta

Amatas novada pašvaldība izsludina nevalstiskajām organizācijām projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” II kārtu.

Projekta mērķis: veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Amatas novadā.

Pieejamais finansējums: EUR 2180,00

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 2017.gada 25.maija līdz 12.jūnijam.

Atgādinām būtiskas lietas, kas jāatceras gatavojot projektu pieteikumu šim konkursam:

  • pašvaldības atbalsts ir 90% apmērā no kopējām projekta izmaksām, iesniedzējam ir jānodrošina līdzfinansējums 10% apmērā;
  • projektus var iesniegt nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi  un reliģiskās organizācijas);
  • Projektā pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt lielāks par EUR 500,00.

Projekta informācija būs pieejama Amatas novada pašvaldības mājas lapā www.amatasnovads.lv

4_VērtKritēriji_piel.Nr.3
3_BudžetaVeidl_piel.Nr.2
2_Projekta veidl_piel.Nr.3
1_NVO konkursa nolikums 2017_2karta

Sīkāka informācija: zvanot pa tālruni 29152186 vai rakstot uz e-pastu lelde.burdaja@amatasnovads.lv,

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare