Nevalstisko organizāciju projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” rezultāti

Ir noslēdzies Amatas novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkurss. Kopumā tika saņemti 10 projekta pieteikums. No iesniegtajiem projekta pieteikumiem ir apstiprināti astoņi projekti.

Pašvaldības finansējums prasītajā apjomā ir apstiprināts sekojošām nevalstiskajām organizācijām:

  • Biedrība „Nītaureņi”
  • Amatas pagasta pensionāru biedrība „Dzīvesprieks”26
  • Sporta klubs „Ašais”
  • Biedrība „Skujenes kultūrvides attīstība”
  • Biedrība „Āraišu biedrība”
  • Biedrība “Tradicionālais kultūras iniciatīvu centrs “KasTe”
  • Biedrība “Ģimenes atbalsta rokdarbu studija”
  • Biedrība “Dzīle”

Ņemot vērā, ka apstiprināto projektu bija mazāk kā pieejamais finansējums, vēršam Jūsu uzmanību uz iespēju iesniegt projektus Amatas novada domes izsludinātajai NVO projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” 2.kārtai. Informācija pieejama http://www.amatasnovads.lv/blog/2017/05/25/nevalstisko-organizaciju-projektu-konkurss-sabiedriba-ar-dveseli-ii-karta/.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare