Ainavu dārgumi

Ainavu dārgumi – vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras aktivitātes ietvaros dialogā ar sabiedrību tiek identificētas kā īpašas Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes. Ainavu dārgumi ir ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas un tās reģionu dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Aktivitāte tiek īstenota visā Latvijas teritorijā šādos posmos:
1.posms no 2017.gada 15.maija līdz 2018.gada 14.februārim: ainavu dārgumu pieteikšana, apkopošana, balsošana
2.posms no 2018.gada 15.februāra līdz 2018.gada 14.augustam: ainavu dārgumu krātuves izveide
3.posms no 2018.gada 15.augusta līdz 2018.gada 15.decembrim: izstāde, diskusijas, noslēguma pasākums

Kas ainavu dārgumus var pieteikt?
Jebkura fiziska persona vai fizisku personu grupa (ģimene, mācību iestāžu audzēkņu grupa, nevalstiskās organizācijas).

Kā ainavu dārgums tiek pieteikts?
1) Aizpildot elektronisku formu tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv
2) Dodoties uz vietējo bibliotēku, kur pieejamas izdrukātas pieteikuma veidlapas, kuras pēc aizpildīšanas tiek ieskenētas un nosūtītas uz elektronisko pasta adresi ainavudargumi@varam.gov.lv.

Cik ainavas akcijā var pieteikt?
Pieteikumu skaits nav ierobežots – persona vai personu grupa akcijā var pieteikt vairāk kā vienu ainavu

Pieteikuma forma papira

Plakāts

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare