Projekta “Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta” ietvaros ir uzsākti būvdarbi Agrā

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas līguma Nr.5 “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” ietvaros ir pabeigta būvprojekta izstrāde un saskaņošana Cēsu novada un Amatas novada Būvvaldēs. Ir izpildīti Būvvalžu izvirzītie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un uzsākti kanalizācijas tīklu izbūves darbi Amatas novada Līvu ciema bijušā dārzkopības kooperatīva “Agra” ciematā.

Būvdarbus veic SIA “Woltec” no Valmieras un darbu izpildes termiņš ir 2017.gada novembris. Būvprojektu izstrādāja  SIA “Lakalme” un būvuzraudzību veic SIA “Akorda”.

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta. Nr.5.3.1.0/16/I/011

Informācija par tīklu izbūves gaitu līguma Nr.5 “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” ietvaros.

Kanalizācijas tīklu izbūves posmi laikā no 31.05.-02.06.2017. ir redzami pielikumos (Asteru iela 1.posms  Asteru iela_2.posms  Īrisu iela  Rožu iela 1.posms  Rožu iela_2posms Rožu iela_3posms Rožu iela_4posms  Dāliju iela_1posms Dāliju iela_2posms  Dāliju_4posms Samteņu iela_1.posms  Muižnieki_2 ).

Informācija izvietota arī pie stenda Rožu ielā.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare