Amatas novada pašvaldība turpina konkursu uz Drabešu Jaunās pamatskolas direktora amatu

(vakance sākot no 01.09.2017.)

Ja esat gatavs(-a) izaicinājumiem, lai veidotu  Amatas novadā jaunu izglītības iestādi, kas darbosies, balstoties uz humānās un tautas pedagoģijas idejām, lai bērni pirmsskolas un skolas laikā apgūtu ne tikai vispārējo izglītību, bet arī kļūtu par personībām, kuras apzinās savus talantus un spējas, apzinās vidi, kultūru, no kuras nāk, kā arī savus uzskatus veido, balstoties uz cilvēciskajām pamatvērtībām,

NĀCIET MŪSU KOMANDĀ. 

Amata pienākumi:

  • izglītības iestādes vadīšana, nodrošinot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbības organizēšanā, izglītības programmu īstenošanā, intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālā izmantošanā
  • bērnu individuālo spēju un talantu attīstības nodrošināšana, veidojot uzņēmīgas un mērķtiecīgas personības
  • profesionālas pedagogu un atbalsta personāla komandas izveide, saliedēšana un vadīšana
  • sadarbības ar skolēnu ģimenēm, pašvaldību, valsts institūcijām, dažādām biedrībām un organizācijām nodrošināšana
  • projektu izstrāde un vadība, inovāciju ieviešana skolas attīstības veicināšanai 

Pieteikumus iesniegt Amatas novada pašvaldībā līdz 2017. gada 25. jūlijam. 

Sīkāka informācija un konkursa nolikums pieejams Amatas novada pašvaldībā un mājas lapā: www.amatasnovads.lv

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare