Jauniešu apmaiņas pasākums Igaunijā “GO Outdoors, STAY Outdoors”


Lai gan šī vasara mūs nelutina ar karstiem saules stariem, tomēr par karstu piedzīvojumu trūkumu gan nevar sūdzēties. Jūlija beigās tika aizvadīts brīnišķīgs jauniešu apmaiņas pasākums “GO Outdoors, STAY outdoors”, jeb latviešu valodā – “Ej ārā, paliec ārā”, kur dalībnieku vidū bija arī jauniešu grupa no Amatas novada. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” ietvaros. Jauniešu apmaiņas pasākums norisinājās no 24. jūlija līdz 1.augustam, kad jauniešu mājas visas nedēļas garumā bija kempinga vieta priežu mežu ieskautajā “Saarjärv”, Igaunijā. Dalībnieku vidū bija arī jauniešu grupas no Igaunijas, Maķedonijas un Gruzijas. Šī bija iespēja iepazīt dažādu tautu kultūras, iegūt jaunus draugus un dalīties iespaidos par dabas krāšņumu, tradīcijām, pārgājieniem un citiem piedzīvojumiem.

Viens no šī projekta galvenajiem mērķiem ir mudināt jauniešus nesēdēt mājās, nebūt pasīviem, iet ārā un baudīt to, ko daba mums sniedz, ļauties emocijām un iemācīties jaunas prasmes. Šīs nedēļas laikā jaunieši ne tikai ieguva jaunus draugus, bet arī jaunas iemaņas, kuras noteikti nederēs dažādās dzīves situācijās nākotnē. Jauniešu apmaiņas laikā Igaunijā norisinājās gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības. Jaunieši tika sagatavoti patstāvīgi doties pārgājienos, dzīvot mežā, ja ir nepieciešams, palīdzēt ārkārtas situācijās un veiksmīgi atgriezties mājās. Jaunieši tika apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā, kādiem medikamentiem ir jābūt pārgājiena aptieciņā, ko domāt un kā rīkoties apmaldīšanās gadījumā, kā pareizi iekurināt ugunskuru, uzcelt telti, attīrīt ezera ūdeni, ko ņemt līdzi mugursomā un kādā secībā tā ir jāiekārto un kā orientēties mežā ar karti un kompasu. Šīs un vēl citas zināšanas tika iegūtas pasākuma laikā un prakstiski nostiprinātas 15 km garajā pārgājienā. Tika piedzīvoti arī jautri mirkļi 4h laivu braucienā, dažādās spēlēs un atrakcijās “AHHAA” zinātnes centrā. Katras dalībvalsts uzdevums bija internacionālajos vakaros iepazīstināt pārējos dalībniekus ar savu valsti , tās kultūru un ēdieniem.

Šī bija tikai projekta pirmā daļa, jau pavisam drīz no 22. līdz 30. augustam visi dalībnieki dosies uz Gruziju, kur Igaunijā iegūtās zināšanas būs nepieciešams pielietot reālajā dzīvē, pavadot nedēļu teltīs Račas kalnainajā reģionā.

Sakām lielu paldies Amatas novada pašvaldībai par iespēju piedalīties šādā projektā, tās ir jaunas iespējas ar jauniem panākumiem!

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Signe Volkoviča

 

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare