KULTŪRAS MANTOJUMA DIENAS ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAJĀ PARKĀ. „ĀRAIŠU EZERPILS. TO PAVEICA ARHEOLOGS JĀNIS APALS”

Sestdien, 9.septembrī pulkst.14.00 Āraišu arheoloģiskajā parkā notiks izcilajam arheologam un Latvijas ezerpiļu atklājējam arheologam Jānim Apalam veltīts pasākums Kultūras mantojuma dienu ietvaros.

Uz pasākumu aicināti ierasties gan tie, kuru dzīve kādā brīdī ir bijusi saistīta ar Āraišu ezerpili, gan tie, kas vēlas uzzināt vairāk par ezerpils atklāšanu, no jauna tapšanu un darbošanos tajā.

Visas dienas garumā tiks piedāvāta iespēja iepazīt Jāņa Apala paveikto aktīvā un izzinošā veidā – spēlējot ģimeņu spēli, klausoties teikas par lidojošajiem ezeriem, kam vēderā ezeru pilis, uzzīmējot kādu no lidojošo ezeru stāstiem, „satiekot” Jāni Apalu videoformātā vienā no ezerpils mītnēm. Īpašu aktivitāti ģimenēm piedāvās biedrība „Āraisis” – bērnam vai visai ģimenei būs iespējams piedalīties foto piedzīvojumā. Ikviens varēs iemūžināt sevi un savu ģimeni uz sava zīmējuma fona.

Nelielos lasījumos varēs uzzināt, kā ezerpiļu atklāšanu veicināja lidojošo ezeru teikas, kāda bija Jāņa Apala personība un kā tā palīdzēja ezerpiļu izpētē un kā Āraišu ezerpils tapšanā līdzdarbojās arheologs, arhitekts un celtnieks, par Jāņa Apala profesionālo veikumu, iecerēm un īstenoto.

Pēc lasījumiem kopā ar arheologa dzīvesbiedri un līdzgaitnieci arheoloģi Zigrīdu Apalu un Amatas folkloras kopu „Ore”  būs iespējams iepazīt ievērojamu Latvijas arheologu sadzīvisko pusi koncertā „ Arheologu iecienītākās dziesmas”.

Dienu noslēgs akcija „ Dzīvā bibliotēka: dalīšanās atmiņās par arheologu Jāni Apalu un notikumiem ezerpilī”, kurā apmeklētāji tiks aicināti ieklausīties cilvēkos – ezerpils stāsta lapaspusēs vai nodaļās, kas kādā brīdī bijuši saistīti ar J.Apalu vai ezerpili. Tiks stāstīti gan nopietni, gan mazāk nopienti stāsti par izrakumu gaitu, ezerpils celtniecību, dzīvi un sadzīvi Āraišu ezerpils dažādos pastāvēšanas posmos.

Atmiņās dalīties visas dienas garumā aicināts ikviens, aizpildot anketu vai parādot savā krājumā esošas fotogrāfijas!  Lai tā būtu iespējami pilnīgāka un vispusīgāka – priecāsimies par ikviena, kaut nedaudz iesaistītā, atmiņām, fotogrāfijām un citām vēsturiskām liecībām! Ja vēlaties atmiņās dalīties elektroniski, rakstiet sanda.salmina@amatasnovads.lv!

Šī gada Kultūras mantojuma dienās uzmanība tiek pievērsta ievērojamām personībām un notikumiem un vietām, kas saistās ar viņu darbību. Nepārprotami, Āraišu un citu ezerpiļu atklāšana bija nozīmīgs notikums Latvijas vēsturē, tāpat arī zemūdens arheoloģijas aizsākšana un senas dzīvesvietas rekonstrukcija eksperimentālās arheoloģijas ceļā. To visu paveicis arheologs Jānis Apals. Tieši viņš, veicot izrakumus Āraišu ezera saliņā, realizējot ezerpils rekonstrukcijas projektu un izveidojot Āraišu ezerpili par tūristu un skolēnu iecienītu vietu, iezīmēja Latvijas kartē jaunu Eiropas mēroga kultūrvēsturiski nozīmīgu vietu. Ir radīta platforma, kas kalpo par pamatbāzi arī šodienas interesentiem un pētniekiem. Arheologa Jāņa Apala paveiktais, atstātās publikācijas, līdzgaitnieku atmiņas un stāsti par ezerpils tapšanas gaitu vēl aizvien ir nozīmīgi sava laika liecinieki.

Pasākums notiks Āraišu arheoloģiskajā parkā, Amatas novada Drabešos. Ieeja parkā: skolēniem, studentiem, pensionāriem – 1 EUR, pieaugušajiem – 2 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Sanda Salmiņa

Amatas novada pašvaldības
nodaļas “Āraišu arheoloģiskais parks”
pasākumu organizatore
mob.tālr.: +371 25665528
e-pasts:
sanda.salmina@amatasnovads.lv
https://www.facebook.com/AraisuEzerpils/ www.amatasnovads.lv

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare