Mazie un vidējie uzņēmumi aicināti pieteikties balvai “Mācības darba vietā 2017”

Eiropas Komisija ir izsludinājusi pieteikšanos balvai “Profesionālā apmācība mikro, mazajos un vidējos uzņēmumos dažādos karjeras posmos”.

Balva dibināta, lai uzsvērtu nepieciešamību turpināt mācības  dažādos karjeras posmos arī pēc skolas un augstskolas beigšanas, kā arī, lai izceltu profesionālās apmācības labo praksi …

TURPINĀS PROJEKTA “CĒSU ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA V KĀRTA” BŪVDARBI AGRĀ

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta. Nr.5.3.1.0/16/I/011.

Informācija par tīklu izbūves gaitu līguma Nr.5 “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” ietvaros.

Šonedēļ Agras ciematā būvdarbi notiks:

  1. Puķuzirņu ielā posmā no Flokšu ielas līdz Puķuzirņu ielai  28;
  2. Rožu ielā atzaru izbūve