Izvēlēta Drabešu Jaunās pamatskolas direktore

Noslēdzies Drabešu Jaunās pamatskolas direktora amata atlases konkurss. No trim pretendentiem apstiprināšanai uz Amatas novada domes sēdi izvirzīta pretendente ar atbilstošāko izglītību, iepriekšējā darba pieredzi un pārliecinošāko izglītības iestādes attīstības vīzijas redzējumu – Kristīne Paisuma.
Direktore ir sākumskolas un pamatskolas skolotāja, ieguvusi pirmsskolas un sākumskolas logopēda kvalifikācijas, apguvusi un integrējusi skolas ikdienas darbā dažādas alternatīvas mācību darba organizācijas formas un metodiskos paņēmienus. Savā maģistra darbā izstrādājusi jaunu algoritmu skolēna mācīšanās prasmju attīstībai sākumskolā.

Strādājusi par direktora vietnieku mācību jomā un pirmsskolas metodiķi – Jūrmalas Alternatīvajā skolā un direktora vietnieku studiju darbā – Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžā.
Kristīne Paisuma kā galveno atzīst cilvēkcentrētu izglītības pakalpojuma sniegšanu, kurā atrodas vieta gan rāmajiem, gan kustīgajiem, gan tiem, kuriem īpaši talanti vai mazliet lēnāks zināšanu un prasmju apguves temps, tādējādi nodrošinot individualizētu mācību satura apguvi,  kas balstīts kompetencēs un patiesā lietpratībā.

Direktore izvirzījusi augstu mērķi – izveidot Drabešu Jauno pamatskolu par elitāru un izcilu skolu.

Plašāka informācija sekos.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare