LLKC Cēsu nodaļa 29.08.2017. rīko bezmaksas pieredzes apmaiņas braucienu “Bioloģiskā zivsaimniecība”

Pieredzes apmaiņā dosimies uz Kurzemi, Skrundas novada Zemnieku saimniecību “Valti”. Pieredzes brauciens papildināts ar izglītojošu semināru, kas norisināsies Z/S “Valti” semināru zālē.

Programma:

  • Lekcija-Priekšnosacījumi bioloģiskai zivsaimniecībai. Akvakultūras dzīvnieku bioloģija un ekoloģija /Ruta Medne, Z/I BIOR/,
  • Z/S “Valti ” apskate.

Nometne ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017″

Izglītojoša un atpūtas nometne Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu talantīgajiem bērniem vecumā no 14 līdz 16 gadiem ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017″ šogad aizritēja Jaunpiebalgas vidusskolā. Nometnes devīze bija –  personības attīstību veido pašiniciatīva, drosme un radošums.

Tā ir …

Pedagogu konference

Apbalvojumam ar

IZM Atzinības rakstu izvirzītie pedagogi

Spāres internātpamatskola Elita Upe, sākumskolas, mājturības un tehnooloģiju skolotāja Par nozīmīgu, radošu pedagoģisko darbu un ieguldījumu, gatavojot skolēnus ārpusskolas un skolas pasākumiem.
Nītaures vidusskola Raja Erele, bioloģijas, ķīmijas,  sociālo zinību skolotāja Par