Informācija par autoceļu P31 Ērgļi – Drabeši

Amatas novada pašvaldība ir saņēmusi atbildes vēstuli no VAS “Latvijas Valsts ceļi”, informējot par rīcībām sakarā ar autoceļu P31 Ērgļi – Drabeši.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” :

Valsts autoceļu programmu izstrādāsana tik veikta balstoties uz autoceļu tehniskās apsekošanas rezultātiem un satiksmes intensitātes uzskaites datiem. Katru gadu tiek izvērtēti visi valsts autoceļi, bet programmā tiek iekļauti autoceļi ar sliktāku seguma stāvokli un lielāku satiksmes intensitāti, tādā veidā nodrošinot iespējami lielākam satiksmes dalībnieku skaitam labākus braukšanas apstākļus.

2017.gadā valsts reģionālā autoceļa P31 ērgļi-Drabeši posmā km 44.51 – 48.77 grants segums novērtēts ar vērtējumu labs, un, atbilstoši pēdējiem satiksmes skaitīšanas datiem, satiksmes intensitāte uz šī autoceļa ir 840 transportlīdzekļi diennaktī.

ņemot vērā, ka valstī kopumā sliktākā stāvoklī kā autoceļa P31 posms km 44.51 – 48.77 ir lielākā daļa valsts autoceļu ar grants segumu, pašlaik autoceļu nozarei pieejamā finansējuma ietvaros minētā autoceļa sakārtošanas darbi tiek netiek plānoti. Istrādājot valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2018.-2020. gadam izvērtēsim iespējas veikt autoceļa P31 Ērgļi – Drabeši posma km 44.51 – 48.77 grants seguma pastiprināšanas un div kārtu virsmas apstrādes seguma ieklāšanas darbus.

Līdz iespējai būtiski uzlabot valsts vietējā autoceļa P31 Ērgļi – drabeši posma km 44.51 – 48.77 stāvokli tiks nodrošināta regulāra autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši nokteitajai C ikdienas uzturēšanas klasei.

 

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare