Amatieši Rumānijā diskutē par Eiropas Savienības vienoto tirgu


No 14. līdz 19.septembrim  Amatas novada pašvaldības deputāti Linda Abramova, Indars Upīts, Jānis Kārkliņš, Arnis Lemešonoks un ārējo sakaru koordinatore Rita Merca kopā ar 6 sadarbības novadiem apmeklēja Cugir pašvaldību Rumānijā, lai piedalītos Eiropas Savienības programmas ,,Eiropa pilsoņiem” projekta ,,Mazā uzņēmējdarbība Eiropas ekonomikas sirdī” seminārā  par vienoto Eiropas tirgu un  Cugir pilsētas svētkos. Projektu īsteno Melliehas pilsēta no Maltas  ar partneriem no 4 valstīm – Latvijas, Rumānijas, Polijas, Itālijas. Projekta partneri ar interesantām prezentācijām rosināja uz diskusijām par vienotā tirgus ieguvumiem uzņēmējiem, kā arī tādiem izaicinājumiem nākotnē kā digitālais vienotais tirgus.  L.Abramova iepazīstināja ar Amatas novada  pašvaldības uzņēmējdarbības attīstību un SIA ,, Ekju” veiksmes stāstu, produktu klāstu.  Ne tikai seminārā, bet arī vairāku sekmīgu  uzņēmumu apmeklējumā varēja gūt daudz zināšanu un atziņu. Cugir pilsēta ir izteikti industriāla , kas prot piesaistīt investorus un radīt daudz jaunu darba vietu.   Vietējie uzņēmumi ražo autorūpniecības produktus  ar augstu pievienoto vērtību, izmantojot jaunākos tehnoloģiskos risinājumus.  Projekta dalībnieki guva pozitīvas emocijas arī  Cugir pilsētas  svētkos, kas izskanēja ar  plašu tradicionālās rumāņu mūzikas un deju  programmu.

Projekta mērķis ir sniegt zināšanas par Eiropas Savienības ekonomikas iespējām, veicināt mazās uzņēmējdarbības  attīstību caur sadarbību ar citām ES valstīm, sekmēt dialogu starp lēmējvaru un uzņēmējiem, dot iespēju mazajiem MVK un amatniekiem reklamēt savu produkciju, apgūt citu valstu pieredzi, veidot kontaktus.

 

 

Rita Merca
Ārējo sakaru koordinatore/ international relations coordinator
Amatas novada pašvaldība/Amata Municipality
Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Tālr./fakss + 371 64122231
Mob. + 371 29476373
E-pasts:  rita.merca@amatasnovads.lv
www.amatasnovads.lv

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare