Amatas novada pašvaldības Skolotāju dienas svinības

Amatas novada skolotāji šogad pulcējās atpūtas kompleksā ,,Rakši”, lai svinētu savas profesijas svētkus. Profesijas, kura ir skaista, bet patiesi nav viegla, jo vienlaikus jābūt gan kalpam, gan valdniekam, gan jāteic patiesība, gan jāprot atklāt melus, gan jāvar asaras slēpt un jāspēj smaidīt, smaidīt un smaidīt…

Vispirms skolotāji devās pastaigā pa atpūtas kompleksa teritoriju, lai iepazītu ,,Rakšu” saimnieku stāstītu veiksmes stāstu par to, kā šeit attīstījusies uzņēmējdarbība – kā radusies ideja, ar kādām grūtībām nācies sastapties, cik reižu bijis lemts pārveidoties, kā nācies ik uz soļa sastapt jaunus izaicinājumus un nācies meklēt atkal un atkal jaunus risinājumus. Gluži kā skolā – tikai prasme būt neatlaidīgam un radošam spēj vest dzīves pakalnos.

Šī gada skolotāju dienas pasākums tika veidots ,,country” stilā, tādēļ daudzas dāmas bija pārtapušas par meitenēm džinsos, rūtainos kreklos, platmalēm galvās, piešķirot pasākumam īpašu garšu. Bija iespēja iesaistīties arī līnijdeju ritmos, kā arī baudīt muzikālu priekšnesumu no Latvijas ,,country” stilā dziedoša mākslinieka – Mārtiņa Jātnieka un viņa kolēģiem.

Tika godināti pedagogi, kuri šajā gadā svin darba jubilejas un nostrādājuši ražīgus gadus skolotāja darbā. Paldies:

Zaubes pamatskolas skolotājām:

Vitai Krūmiņai, Anitai Legzdiņai un Inesei Bortiņai

Nītaures vidusskolas skolotājiem: 
Guntim Rozītim un Olgai Bīberei

Spāres internātpamatskolas skolotājām:

Ingai Liepiņai, Aivai Lagzdiņai, Ritai Ķipēnai, Solvitai Miserei – Jukāmai, Antrai Saulītei

Skujenes pamatskolas skolotājām:

Elitai Doniņai, Agitai Pļešakovai, Līgai Steķei

Drabešu Jaunās pamatskolas skolotājiem:

Zigrīdai Liepiņai, Lijai Janševskai

Amatas pamatskolas skolotājai:

Inesei Graudiņai-Zalakai

Uzrunājot pedagogus, novada vadītāja Elita Eglīte dalījās pārdomās par to, ka katrs rīts sniedz iespēju būt citādiem, nekā bijām vakar, tas sniedz izdevību būt labākiem, nekā bijām vakar, tas sniedz izaicinājumu sevi pāraugt, sevi pilnveidot un sevi pārspēt. Vadītāja solīja vienmēr turēt rūpi par izglītību novadā, aicināja uz sapratni, ja reizēm jāpieņem skarbāki lēmumi, kā arī pauda pārliecību, ka Amatas novada skolotāji savu darbu veic augsti profesionāli, ar sirds degsmi un mīlestību. Par ko arī viņiem šodien vissirsnīgākie pateicības vārdi.  Foto šeit

 

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare