Aprīkojuma iegāde Drabešu muižas Amatu mājai

Biedrība „Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs „KasTe” Drabešu muižas Amatu mājā realizē projektu “Aprīkojuma iegāde Drabešu muižas Amatu mājai”. Projektā piesaistītais finansējums 10490 eiro, tai skaitā publiskais finansējums 9441 eiro. Projekta ietvaros iegādātas dažādas amatu nodarbībās nepieciešamas iekārtas – šujmašīnas, tvaika ģenerators ar gludekli, māla virpa un cits aprīkojums.

Pateicoties  jaunajam aprīkojumam, Amatu mājā izveidots jauns rokdarbu pulciņš –  Šūšana tekstilmozaīkas tehnikā.  Iekārtas tiek izmantotas arī esošo pulciņu un Amatu mājā organizēto meistarklašu darbu kvalitātes uzlabošanai.

Kopumā iegādātais aprīkojums palīdzējis dažādot un uzlabot Drabešu muižas Amatu mājas pulciņu un studiju piedāvājumu, paaugstināt darbu kavlitāti, piesaistīt jaunus meistarus un dalībniekus.

Projekta “Aprīkojuma iegāde Drabešu muižas Amatu mājai” fiansējumu biedrība ieguvusi, gūstot atbalstu LEADER projektu konkursā, projekta numurs 16-09-AL18-A019.2202-000010

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare