Spāres muižā notikusi iekļaujoša jauniešu līderu nometne “Pasaule visiem Latvijā. Deja un brīvība”

Spāres muižā, kurā jau ir speciālā internātpamatskola un kurā Amatas novada pašvaldība attīsta parku, kas būtu pielāgots cilvēku ar īpašām vajadzībām aktīvai atpūtai un izziņai dabā, no 24.-28.oktobrim notika iekļaujoša nometne “Pasaule visiem Latvijā. Deja un brīvība”.

Nometnes dalībnieki ir jaunieši vecumā no 14-23 gadiem ar dažāda veida funkcionāliem ierobežojumiem un viņu draugi, kuri nometnes laikā un nereti arī ārpus tās kļūst par neformālām atbalsta personām. Nometnes mērķis ir līderības iemaņu un aktīvā dzīvesveida veicināšana jauniešiem ar redzes un citām invaliditātes formām, tādā veidā sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrāciju sabiedrībā. Nometnes laikā ir iespēja satikt jaunus draugus, apgūt līderības, dejošanas un sporta prasmes, kā arī jautri un lietderīgi pavadīt laiku. Šajā reizē viens no gaidītākajiem piedzīvojumiem bija nakts pārgājiens uz Amatas novada Nacionālo partizānu bunkuru, kura laikā gūtos iespaidus pastiprināja gadalaiku straujā nomaiņa-kā to raksturoja paši jaunieši: “Aizgājām rudenī, atgriezāmies ziemā”.

Nometni organizē biedrība “Es redzu”  ar Aizkraukles bankas Labdarības fonda un Amatas novada domes atbalstu. Kā pastāstīja biedrības vadītāja Aivija Bārda, šādas nometnes biedrība rīko katrās skolēnu brīvdienās jau kopš 2015.gada un ir guvušas popularitāti jauniešu vidū. Vairāk informācijas par nometnēm tuvākajā laikā iespējams iegūt biedrības “Es redzu” tīmekļa vietnē www.esredzu.lv vai sazinoties ar biedrības vadītāju. Paralēli nometņu organizēšanai biedrība veic darbu arī pie  iekļaujošās izglītības pamatprincipu popularizēšanas un ieviešanas Latvijā kā arī īsteno projektu „Draugs īpašam bērnam”, kura ietvaros četri bērni Latvijā ir kļuvuši par saimniekiem suņiem-pavadoņiem.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare