Lielie Rudens Ražas svētki Nītaurē

Nītaure izsenis ir atradusies vairāku ceļu krustpunktā. Te satiekas ceļi no Zaubes (Skrīveriem), Skujenes (Alauksta), Mālpils un Līgatnes (Siguldas, Rīgas). Tas ir bijis gana ekonomiski izdevīgi, lai šeit rīkotu gadatirgus un sabrauktu ar savu preci no malu malām.

Pēc Preses nama izdotās enciklopēdijas “Latvijas pagasti” datiem, 1897. gadā Nītaurē bija 560 iedzīvotāji un notika trīs gadatirgi. Šobrīd – 120 gadus vēlāk, Nītaurē esot 482 iedzīvotāji (pēc Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datiem) un liela vēlme atjaunot šo seno gadatirgu tradīciju, bet citā kvalitātē un izpildījumā.

Tāpat Nītaure vienmēr ir lepojusies ar saviem saimniekiem – zemniekiem, lauksaimniekiem, piemājas saimniecību īpašniekiem un ražotājiem. Iespēju robežās rudeņos, pēc ražas novākšanas, aicinot viņus uz kopīgiem svētkiem, lai atskatītos uz paveikto un kopā svinētu kārtējo ražas gadu.

Pasākuma norises vietai “Paaudžu parkam” arī ir savs vēsturiskais pamatojums, jo tieši tur, tos 120 gadus atpakaļ arī bija Lielais Nītaures Gadatirgus laukums.

PASĀKUMA IDEJAS APRAKSTS

Pasākuma kodolu veido divi atsevišķi pasākumi ar savu vēsturi – Gadatirgi un Rudens ražas balle, ko apvienojot, ir plānots izveidot vienu, daudz apjomīgāku un teritoriāli plašāku pasākumu – Lielos Rudens Ražas svētkus Nītaurē.

Pasākuma ideja balstās uz ikgadējā ražas gada noslēguma svinēšanu (oktobra sākums – vidus) – kad raža laukos ir novākta, apzināta, noglabāta ziemai un saimnieks var atviegloti uzelpot par paveikto. Lai arī darbi saimniecībās nekad nenorimst, šis ir brīdis, kad ir laiks iziet tautās, lai sevi parādītu un palūkotos, kā ir gājis citiem. Tie ir svētki ikvienam, kurš godā dabu, darbu un līdzcilvēkus. Tas ir košs, bagātīgs un jautrs notikums ikviena vecuma, profesijas un pārliecības cilvēkam.

Raža, gluži tāpat kā nauda, mīl, ka to pārcilā, novērtē un laiž apritē, tāpēc šie būs svētki, kad godā celt gan ražu, gan tās radītājus, kopējus un arī patērētājus. Raža jau nav tikai kartupelis vai burkāns! Ik lieta, kuru radam savām rokām – šujam, tinam, adam, vāram, salasam un izžāvējam – arī ir raža! Un ar to ir pamats lepoties! Un mēs esam lepni par tiem, kas mūsu novadā ir pietiekami traki, drosmīgi un izdarīgi, lai savām rokām kaut ko radītu un darītu!

 PASĀKUMA KONCEPCIJA

Pasākums ir paredzēts kā visas dienas aktivitāšu kopums – Gadatirgus, kas sevī ietver gan klasisku tuvāku un tālāku novadnieku un viesu tirgošanos ar pašu radītām, audzētām, veidotām un ražotām lietām un produktiem, gan dažādu izklaižu, priekšnesumu, tematisku konkursu, izstāžu un meistarklašu apvienojumu. Pasākuma noslēgumā – balle kultūras namā.

Ir plānots svētkiem gatavoties jau laikus – pavasarī, piemēram, lielās talkas laikā ar talkotāju un citu brīvprātīgo palīdzību atbilstošās vietās tiktu sasēti ķirbji, kuri svētku laikā ieņemtu savu goda vietu – svērti, mērīti, izmantoti dažādās aktivitātēs un gastronomiskos paraugdemonstrējumos – uz vietas grilēti, vārīti zupās vai cepti pankūkās, laužot mītus par to, ka ķirbis nav garšīgs.

Dienas aktivitātes, iespēju robežās ir plānotas Paaudžu parkā, kopā ar tirgošanos – konkursi, paraugdemonstrējumi, sacensības, aktivitātes bērniem, ugunskuri, zupas virtuve un karsta tēja.

Gada šķērsgriezumā varētu tapt mini izstāde par novada aktīvākajiem Saimniekiem – ar mākslinieciskām fotogrāfijām no viņu ikdienas, ko izvietotu Nītaures kultūras nama foajē un zālē pie sienām.

Tā kā starp Ražas svētkiem un Valsts svētku mēnesi ir salīdzinoši neliels attālums un tik īsā laikā sagatavot 2 pašdarbnieku kolektīvu koncertus nav ne īsti iespējams, ne nepieciešams, tāpēc Ražas svētkos paredzēts piedāvāt apmekētājiem kāda populāra mākslinieka vai grupas koncertu – kā “atalgojumu” par paveikto darbu un iespēju baudīt to, ko ikdienā nesanāk tik vienkārši apmeklēt.

Pēc koncerta kultūras nama zālē – tradicionālais groziņu vakars – balle.

 PASĀKUMA MĒRĶAUDITORIJA

Ražas svētku apmeklētājs nav ierobežots teritoriāli vai idejiski – tas var būt jebkurš, kurš vēlas labi pavadīt laiku, atpūsties, papildināt savus krājumus tirdziņā un pierādīt savu varēšanu dažādos konkursos un sacensībās. Ir plānotas reklāmas un mārketinga aktivitātes, ar mērķi piesaistīt ne tikai Amatas novada iedzīvotāju uzmanību.

Kā Ražas svētku gadatirgus dalībnieki primāri tiek aicināti Amatas novada saimnieki, amatnieki, ražotāji, mājražotāji un rokdarbnieki ar savu produkciju. Sekundāri aicināti arī citu tuvējo pagastu un pilsētu iedzīvotāji, kuri vēlas tirgoties. Pamata kritērijs ir, ka precēm, kuras tiks tirgotas, ir jābūt pašu ražotām vai vismaz Latvijas ražojumam. 

Šogad ideju izmēģinājām un tagad gaidīsim atkal saimniekus un tirgoties gribētājus nākamgad rudenī!

Te foto no pasākumiem šogad:

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare