Par Amatas novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju

Amatas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Amatas novada domes 22.11.2017. lēmumu (prot. nr. 15, 7.§), publiskajai apspriešanai tiek nodota Amatas novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam grozījumu pirmā redakcija.

Publiskā apspriešana notiks no 04.12.2017. līdz 31.12.2017.

Ar Amatas novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju var iepazīties Amatas novada pašvaldībā, “Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā, katru darba dienu (pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:00, pusdienu pārtraukums no 12:0\30-13:00), kā arī interneta vietnē https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_3973 .

Amatas novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam grozījumu pirmās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 19.decembrī pulksten 17:00 Amatas novada Domes administratīvās ēkas zālē, “Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Amatas novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs katru darba dienu.

Jautājumu gadījumā zvanīt Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam Arvīdam Lukjanovam, tālrunis: 29151845 .

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare