Aicinām Amatas novada jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem aizpildīt anketu

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta

“Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061

ietvaros tiek veikta jauniešu  anketēšana ar mērķi izprast un izzināt jauniešu vajadzības.

Anketa ir anonīma un anketēšanas rezultātā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei.

Anketa papīra formātā pieejama pagastu pārvaldēs un izglītības iestādēs.

Elektronisko anketas versiju iespējams aizpildīt ŠEIT 

Projekts “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” (Nr.2016-1-LV02-KA347-001061) tiek īstenots, sadarbojoties Pārgaujas, Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadiem. Stratēģijas izstrāde kopumā ilgst divus gadus – līdz 2018. gada septembrim.

Jauniešu anketēšana ir viens no projekta etapiem.

Visas projekta aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Savienības finansu līdzekļiem.

Informācija par projektu pieejama sadarbības novadu mājaslapās un sociālajā vietnē Facebook lapā “8novadivar”.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare