Amatas novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu tīrīšana 2017.-2018.gada ziemas sezonā

Atbildīgais darbinieks – Amatas novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs Guntars Pīpkalējs, tālrunis: 25639507

Amatas pagasts, atbildīgais Modris Veitners, tālrunis 28657259
Maršruts Aparnieki, Z/s “Aparnieki-2”, tālrunis 29148987 (K.Eglītis)
Maršruts Baloži-Makstnieki-Velmeri-Ģikši,
SIA “MDK Garants”, tālrunis 29153433
Maršruts Amatas skola-Lielmārči-Venči, Z/s “Birzlejas”tālrunis (29163991)

Drabešu pagasts, atbildīgais Modris Veitners, tālrunis 28657259
Maršruts Ieriķi-Bille-Spāre, SIA “Jaunie Tīkli”, tālrunis 26365933 (J.Bērziņš)
Maršruts Āraiši-Drabeši, SIA “Shaf”, tālrunis29438550 (J. Herbsts)
Maršruts Līvi, Agra, Meijermuuiža SIA “Rasmanis & Dankers”, tālrunis 29174757 (U. Lasmanis)
Maršruts Poliešas-Ruki-Silnieki, SIA “Jaunie Tīkli”,
tālrunis 26365933 (J.Bērziņš)
Maršruts Kārļi, Z/s Lejas Smēdes”, tālrunis 26597529 (Dz.Melgalvis)

Nītaures pagasts, atbildīgā Līvija Ķauķīte tālrunis 29284389
Maršruts Ķēči, Z/s “Kociņi”, tālrunis 29458791 (A.Supe)
Pārējā teritorija – Nītaures pagasta traktors – traktorists J.Timma t. 29174348

Skujenes pagasts, atbildīgais Vita Demešenkova, tālrunis 29479487
Maršruts Pērkoņi – Kosa, Siši-Ķēči, Z/s “Gavieši”, tālrunis 29486653 (Z.Vilciņš)
Maršruts Vecskujene – Sērmūkši, Z/s “Gavieši”, tālrunis 29486653 (Z.Vilciņš)
Pārējā teritorija – Skujenes pagasta traktors – traktorists P.Reinsons

Zaubes pagasts,
Maršruts Annas – Kliģene, Z/s “Gavieši”, tālrunis 29486653 (Z.Vilciņš)
Maršruts Bērzi – Zaube, SIA “Enķenieku Līči”, tālrunis 29132109 (I.Liniņš)
Pārējā teritorija – Zaubes pagasta traktors

Pašvaldība nodrošina tikai pašvaldības ceļu, laukumu un ceļu uz invalīdu un maznodrošināto ģimeņu dzīves vietām attīrīšanu no sniega. Ja nepieciešama privāto ceļu attīrīšanu no sniega, lūdzam sazināties ar pakalpojumu sniedzēju un vienoties individuāli par darbu apjomu un samaksu.

Informāciju sagatavoja Amatas novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs Guntars Pīpkalējs

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare