RADĪT NĀKOTNI PAŠIEM

Janvāra vidū darba seminārā tikās Amatas novada izglītības iestāžu vadības komandas, lai kopīgi meklētu veiksmīgākos risinājumus jaunā mācību satura, kas balstīts kompetenču pieejā, ieviešanas uzsākšanai skolās no 2018. gada 1. septembra. Jo, šķiet, ka šobrīd jautājumu ir daudz vairāk nekā atbilžu un pat ļoti līdzīgām skolām viena un tā pati recepte īsti nederēs.

Klātesošos ar uzmundrinošu runu sveica novada vadītāja Elita Eglīte, informējot par to, kas novadā paveikts 2017. gadā un akcentējot novadā izvirzītās prioritātes jaunajam gadam, aicinot izglītības iestādes savus darba plānus veidot saskaņā ar novada attīstības tendencēm un Latvijas simtgadei veidoto pasākumu kopumu.

Izglītības pārvaldes metodiķe Diāna Briede kolēģus aicināja padomāt par vienotu izpratni – kas tad ir – kompetencēs balstīts mācību saturs un kāda tieši ir skolas vadības loma, atbildība, instrumenti, lai nodrošinātu pārmaiņu ieviešanu iestādē? Tika diskutēts par to, kāpēc pārmaiņas nepieciešamas, kāpēc ir jāstrādā citādāk nekā līdz šim? Vai tāpēc, ka pasaule ir mainījusies? Vai tāpēc, ka padziļinājušās mūsu zināšanas par to, kā notiek mācīšanās process, bet varbūt tāpēc, ka skolēni ir mainījušies, kritiskāk uztver informāciju un grib darboties?

Tika runāts gan par skolas vadītāju, gan skolotāju personīgo efektivitāti un profesionālo meistarību, jo visas pārmaiņas jau pirmkārt sākas pašiem ar sevi. Kā svarīgu nosacījumu skolu vadības komandām izvirzot skaidrojošā darba veikšanu skolēniem un viņu ģimenēm, lai veicinātu sabiedrības izpratni par pārmaiņu procesa lietderīgumu, jo galvenais, kas skolai būtu jāsniedz audzēkņiem – lai viņi iemācās dzīvot pasaulē, kas nepārtraukti mainās, un nākotnē ir gatavi radīt līdz tam nepieredzētu ekonomisko, politisko, sociālo un kultūras vidi. Lai prot skolā iegūtās zināšanas pielietot dažādās dzīves situācijās.

Skolu vadības komandas dalījās pieredzē, kas iestādē jau paveikts vai arī tiek plānots veikt tuvākajā laikā, lai septembrī varētu veiksmīgi uzsākt kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu, akcentējot mācīšanos caur audzināšanas procesu, mācīšanos darot, vēl ciešāk sadarbojoties gan pašiem skolotājiem, gan skolēniem.

Nākamā tikšanās reize plānota skolēnu pavasara brīvdienās, kad tiks veidots pamats vienotu pamatnosacījumu izstrādei izglītības procesa organizēšanai Amatas novada izglītības iestādēs turpmākajiem trim gadiem, proti, līdz pilnīgai pārejai uz kompetencēs balstītas mācību pieejas nodrošināšanu visās izglītības pakāpēs, sākot no pirmsskolas līdz pat vidusskolai.

Jo labākais ko šobrīd varam darīt – veidot nākotni paši, nevis gaidīt, kad kāds domās un pieņems lēmumus mūsu vietā.

Amatas novada pašvaldības
apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe
Diāna Briede

 

 

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare