Vienotais klientu apkalpošanas centrs

Amatas novada pašvaldība atgādina, ka Nītaurē “Pagasta ēkā” darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC).

Tālrunis: 66954805, 26390709
E-pasta adrese: amata@pakalpojumucentri.lv

VPVKAC darbu nodrošina Inese Varekoja.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
8.00-12.00 un 12.30-18.00
8.00-12.00 un 12.30-17.00
8.00-12.00 un 12.30-17.00
8.00-12.00 un 12.30-17.00
8.00-13.00

VPVKAC pakalpojumi:

Pieteikt noteiktus Valsts ieņēmuma dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datu bāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma”;

Saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru., internetu un eID viedkartes lasītāju;

Saņemt informāciju par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvirenību (Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmuma reģistra, Valsts zemes dienesta, Valsts darba inspekcijas un Lauku atbalsta dienesta) darba laikiem, pieteikšanās kārtību.

SVARĪGI!

Dodoties uz vienoto klientu apkalpošanas centru , līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Ja plāno izmantot e-pakalpojumus, jābūt personas apliecībai (eID) , kurā aktivizēts e-paraksts, atsevišķiem pakalpojumiem personas identifikācijai nepieciešami internetbankas pieejas kodi. Atkarībā no pakalpojuma specifikas var būt nepieciešami papildus dokumenti.

Amatas novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare