AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻU REMONTU PLĀNS 2018.GADAM

Plānotie izdevumi kopā ceļu remonta un uzturēšanas darbiem 2018.gadā ar PVN (21%) un rezervi (5%) ir 182 624 EUR.

Nr. P.k. Ceļa nosaukums Ceļa Nr. ceļa/posma garums, km
 Amatas  pagasts
1 Siliņi-Pieņi 1-1- 2,6
2 Tīreļi-Amata 1 -2- 4,8
3 Ziediņi-Doles 1-6- 3,6
4 Šopas-Celmi-Bāliņi 1-20- 2,8
5 Mežavoti-Olnieki 1-23- 4
6 Velmeri-Ruķeļi 1-28- 3,4
7 Nītaures ceļš-Birzlejas 1-59- 2,5
8 Rencēni-Zāģeri-Sīļi-Tālās Doles 1-26- 8,4
 9 Rezerve avārijas gadījumiem
 10 Bedrīšu remonts ar granti    
11 Ciemu ielas ar asfalta segumu    
12 Amatas pagasta ceļu planēšana/profilēšana 5 reizes 230 km    
13 Amatas  ceļu attīrīšana no sniega 7 reizes-maršruti kopā 93,82 km
14 Slīdamības samazināšana
15 Grants seguma apstrāde pret putēšanu
 Drabešu  pagasts
1 Vidzemes šoseja: Lazdiņi- Rāmuļu robeža 2-11- 2,9
2 Puškina karjers-Celmiņi 2 -13- 2,4
3 Krustiņi-Briedīši 2-42- 0,72
4 Vidzemes šoseja: Vēķi-Ruki 2,5
5 Vītegas-Kalna Taipas 2-51- 3,4
6 Drabeši-Lāčkalni 2-37- 0,81
7 Līvi-Jaunzemi 2-71- 0,96
8 Pētera iela-Vāļi-Rakši 2-12- 0,8
9 Olupi-Siltumnīcas-Kalna iela 2-80- 0,86
10 Ūbeles-Bērnudārzs 2-74- 0,45
11 Rezerve avārijas gadījumiem
12 Kopā bedrīšu remonts ar granti
13 Ciemu ielas ar asfalta segumu
14 Drabešu ceļu planēšana/profilēšana kopā 275 km
15 Drabešu ceļu attīrīšana no sniega 5 reizes  maršruti kopā 129,18 km
16 Slīdamības samazināšana
17 Grants seguma apstrāde pret putēšanu
Nītaures pagasts  
1 Viļumupe-Sērbiņi 3-24- 3,8
2 Nītaure-Pakauši 3-1- 7,3
3 Silmices-Stūtes 3-4- 4,6
4 Silmices-Jaungaidas 3-5- 7,0
5 Nītaure-Ozolkalna iela 3-34- 0,45
6 Merķeļi-Sidrabiņi 3-16- 4,0
7 Cirīši-Gužēni 3-12- 2,6
8 Pļavsēļi -Caunītes
9 Rezerve avārijas gadījumiem
10 Kopā bedrīšu remonts ar granti
11 Asfalta bedrīšu remonts  100 m2
12 Nītaures ceļu planēšana/profilēšana 3 reizes 150 km
13 Ceļu attīrīšana no sniega 7 reizes Ķēču maršruts( 48,72 km* 22,99 EUR/km)
14  P32 nobrauktuve un Līgatnes iela
Skujenes  pagasts  
1 Sērmūkši-Sveiļi 4-1- 4,476
2 Arodi-Anckiņas 4-12- 2,667
3 Sērmūkši-Druvas 4-36- 1.224
4 Jāņkalns-Pērkoņi 4-6- 11.628
5 Skujene-Amatas 4-10- 4,569
6 Rezerve avārijas gadījumiem
7 Kopā bedrīšu remonts ar granti
8 Asfalta bedrīšu remonts  100 m2
9 Skujenes ceļu planēšana/profilēšana 4 reizes 200 km
10 Ceļu attīrīšana no sniega 7 reizes maršruts 83,02 km
11 Grants seguma ielu apstrāde pret putēšanu
Zaubes pagasts
1

 

Zaube -Galiņi ārpus projekta palikušās daļas  (no 6.51-7.21 km) 0.7 km remonts

 

5-7-

 

6,41-7,209
7,019.km
2 Bērzi-Zaube posms 0.4-1.8 km 5-3- 0-1,4 km
3 Zaube-Jaungalžēni 5-9- 0,536. km
3,0-4,45 km
4 Jaundzintari-Gūtiņi 2,9-3,9 km 5-17- 2,9-3,931 km
5 Annas-Ozoliņi 5-10- 1,608. km
6 Annas Spinduļi 5-30- 0.00-0.401 km
7 Griķīši–Jaundzintari 5-12- 0,00-0,126.km; 3,0-3,624. km
8 Pauļi-Pīvas 5-13- 0.412-1.75
9 A/c Annas-Nīgales 5-11- 2.580-6.421
10 A/c Dzidras-Pauļi 5-4- 2,059-4,946km
11 Rezerve pārējo ceļu pielāpīšanai
12 Kopā bedrīšu remonts ar granti
13 Asfalta bedrīšu remonts  100 m2
14 Zaubes ceļu planēšana/profilēšana 4 reizes 200 km
15 Ceļu attīrīšana no sniega 7 reizes 24 km
FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare