Par Amatas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Amatas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Amatas novada Domes 24.01.2018. lēmumu (prot. Nr.2, 2.§), publiskajai apspriešanai tiek nodota Amatas novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam grozījumu pilnveidotā redakcija.

Publiskā apspriešana notiks no 12.03.2018. līdz 02.04.2018.

Ar Amatas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilveidoto redakciju var iepazīties interneta vietnē www.geolatvija.lv, kā arī klātienē J.Poruka ielā 8, 320.kabinets, Cēsīs, katru darba dienu (pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 14.00).

Amatas novada teritorijas plānojuma 2014.–2025.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 19.martā plkst.: 17.00 Amatas novada Domes administratīvajā ēkā, “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Amatas novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs, vai arī J.Poruka ielā 8, Cēsīs, 320.kabinetā katru darba dienu.

Jautājumu gadījumā zvanīt Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam Arvīdam Lukjanovam, tālrunis: 29151845.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare