Latvijas Meža Programmas seminārs “Ausmās”

Latvijas Meža Programma ir izglītojošu semināru un citu pasākumu komplekss Latvijas sabiedrībai, kas ir izveidots 2014.gadā sadarbībā ar Latvijas meža nozari.

23.martā no pulksten 10.00-14.00, Amatas novada pašvaldības ēkas “Ausmas” aktu zālē notiks seminārs par tādām tēmām kā: Ilgtspējīga mežsaimniecība; Latvijas meža nozares attīstības nosacījumi; Meža sertifikācijas sistēmas; Meliorācija. Pilnu semināra programmu skatīt zemāk.

Aktuālo tēmu izvēli noteica, piemēram:

Zemes un meža apsaimniekošanu – ierobežojumi zemes un meža izmantošanā apdraud īpašnieku tiesības rīkoties ar savu īpašumu, adekvāti nekompensējot negūtos ienākumus utt.

Meliorācija – lietavu rezultātā atklājas Latvijas problēmas meliorāciju sistēmu uzturēšanā, izmantošanā un sakopšanā, savukārt vides aizsardzības  prasības ir nesamērīgi augstas.

Seminārs ir bezmaksas. Pieteikšanās šeit: https://www.lmsp.lv/events/seminars-amatas-novada

Latvijas meza programma_23 marts

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare